Aan de slag

 

Op deze pagina's geven we een overzicht van de verschillende handvaten die er zijn om met de circulaire economie aan de slag te gaan: onze Gerichte Call Circulaire Voeselketen, andere financiering, vorming, tools, of advies.

 

Gerichte Call Circulaire Voedselketen

Vlaanderen Circulair en OVAM lanceren een projectoproep om innovatieve projecten in de circulaire voedselketen te ondersteunen. Minister van Omgeving Zuhal Demir maakt hiervoor 780 000 euro vrij.

Lees meer >

Circular Ambassador Program

Circular Ambassador Program

Dit najaar organiseren we, samen met The Argonauts en Möbius, het Circular Ambassador Program. Daarin leiden we, tijdens 7 opleidingsdagen, 50 deelnemers op tot Circulaire Ambassadeurs.

Meer weten >

Doe-netwerk Lokaal Circulair

Doe-netwerk Lokaal Circulair

We bieden een aanbod op maat voor lokale besturen met onder andere ontmoetingsdagen, begeleidingstrajecten en communities of practice.

Meer weten >

Call Circulair Werk(t) 2020

Om sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost te geven, roepen we verschillende partijen op om zich te verenigen in circulaire hubs. Deze hubs zetten in op netwerken waar stakeholders elkaar treffen en concrete samenwerking aftoetsen.

Meer weten >

Gerichte call circulaire bouweconomie 2020

Gerichte call circulaire bouweconomie 2020

Vlaanderen Circulair en OVAM lanceerden een projectoproep om innovatieve projecten in circulair bouwen te ondersteunen. Minister van Omgeving Zuhal Demir maakte hiervoor 2,8 miljoen euro vrij. 

Meer weten >

Open Call

Open Call

Alle info over en voor projectindieners van de vorige edities vind je hier.

Meer weten >

Financiering

Financiering

Diverse overheden en fondsen maken middelen vrij voor circulaire economieprojecten. Een overzicht.

Meer weten >

Vorming

In de brochure 'Curriculum Circulaire Economie' staat een overzicht van materiaal en methodes voor het Hoger Onderwijs. 

Meer weten >