Hefboomwerking
Innoveren & Ondernemen

TREKKER: VLAIO

De VLAIO-gereedschapskist ter beschikking

Innovatie en ondernemerschap zijn belangrijke motoren voor maatschappelijke verandering. De hefboomwerking Innoveren en Ondernemen zet hierop in om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen beschikt over een ruim netwerk en instrumentarium om de circulaire omslag te ondersteunen en deze hefboom te trekken.

In zijn werking biedt VLAIO onder andere financiële ondersteuning, zoals het ondersteunen van innovatie in bedrijven, inzetten op kennisverspreiding, versterken van opleidingen op vlak van ondernemersvorming en ondersteunen van implementatie van kennis en technologieën in ondernemingen. Deze kanalen zijn ook toegankelijk voor circulaire economie initiatieven en velen vinden reeds hun weg naar VLAIO. VLAIO zet deze toonaangevende projecten dan ook graag in de kijker via communicatiekanalen.

Daarnaast wordt via het brede VLAIO netwerk vooral ingezet op informeren, sensibiliseren en begeleiden van ondernemingen. Hierbij nemen ook de bedrijfsadviseurs van Team Bedrijfstrajecten een belangrijke rol op: ze zetten steeds verder in op het ondersteunen van ondernemingen in hun circulaire ambities. Door brede kennisopbouw in de organisatie, wil VLAIO circulaire economie meer en meer incorporeren in zijn werking.

Werkpaden

Binnen de hefboom werden verder reeds drie voorstellen van eerste werkpaden geïdentificeerd:

  1. Verkennen van andere manier om starters te ondersteunen
  2. Bereiken en overtuigen van C-niveau bij bedrijven
  3. Aanzetten tot multidisciplinaire samenwerking

In partnerschap

VLAIO is zeker niet de enige partij met een rol in het aanjagen van circulaire innovatie en ondernemerschap. Partners als het Steunpunt Circulaire Economie, Fedustria, Suez, Agoria, Confederatie Bouw en Departement Omgeving hebben reeds aangegeven deel te willen uitmaken van de hefboom. Aanvullend wordt verkend welke andere spelers relevant zijn voor deze hefboomwerking en welke netwerken interessant zijn om mee samen te werken.

Afstemming met de andere hefbomen en met de dynamieken in de werkagenda’s zal essentieel zijn om deze hefboomwerking alle kansen op slagen te geven.

Via de oproepen ‘Levensduurverlenging Maakindustrie’ en ‘Living Labs Circulair Bouwen en Circulaire Maakindustrie’ geeft VLAIO ambitieuze projecten een extra duwtje in de rug voor hun innovatieve en/of ondernemende plannen. Naast een zo hoogwaardig mogelijk gebruik van materialen, staan ketensamenwerking, kennisopbouw, het delen van best practices en systeemverandering centraal. Het grote aantal aanmeldingen wijst alvast op een brede interesse om aan de slag te gaan.

Meedoen? >

Beleidsinstrumenten
Circulair aankopen
Communicatie
Financiering
Innoveren & Ondernemen
Jobs & Vaardigheden
Onderzoek