Onze aanpak / Werkagenda's
Circulair Bouwen

werkagenda waterkringlopen

De werkagenda Circulair Bouwen

De omslag naar een circulaire bouweconomie is ingrijpend. Ze vergt innovatie en een complete koerswijziging. Ze vereist een nieuwe kijk op design, maakindustrie, dienstverlening, consumptie en businessmodellen. Vlaanderen Circulair en stakeholders uit de bouwsector werken al een aantal jaar samen om deze systeemverandering te realiseren. Zie bouwen.vlaanderen-circulair.be voor een overzicht.

Wie zit aan het stuur?

    

EmBuild Flanders (het vroegere Vlaamse Confederatie Bouw) en de OVAM zijn trekkers van de werkagenda Circulair Bouwen.

 

De werkagenda kan putten uit de ervaring van tal van circulaire experimenten in de praktijk.. De anayses van die experimenten vullen we aan met ander onderzoek, zodat we - met wetenschappelijk onderbouwde beleidsaanbevelingen - een steeds beter zicht krijgen op de hefbomen en knelpunten voor een circulaire bouweconomie in Vlaanderen.

Door alle actoren in de bouwsector bij ons rollend actieprogramma te betrekken, ontstaat een intensievere samenwerking en afstemming.

Overzicht werkpaden en acties

Download hier het schema van alle werkpaden en acties:

Download hier het overzicht van werkpaden en acties in Word:

Meedoen?

Graag! Je kan je interesse voor onze werkagenda op twee manieren melden:

  • kennismaking: als je interesse hebt, maar graag nog wat meer te weten komt over de werkagenda, kan je je aanmelden;
  • acties-survey: als je al een vrij goed beeld hebt van acties in de werkagenda waar jij iets aan wil en kan bijdragen, kan je onze acties-survey invullen.

Petra Ronda (VCB) en Roos Servaes (OVAM/Vlaanderen Circulair) lichten toe

Meer weten over circulair bouwen?

Wil je alles weten over circulair bouwen? Op onze bouw-website geven we een overzicht van kennis, beste praktijken en publicaties.

Naar de website >