Hefboomwerking
Financiering

TREKKERS: Febelfin en PMV 

We bouwen een investeringsbeleid richting circulaire economie uit. We zoeken naar investeringsbudgetten om sterke projecten te laten opschalen. We onderzoeken de mogelijkheden om te werken met een fonds voor de circulaire economie en maken de link naar het Europees stimulerings-en investeringsbeleid.

In theorie hebben we hiervoor de wind in de rug. In financiële sector groeit de aandacht voor circulaire economie. De EU taxonomie voor duurzame activiteiten en de groeiende aandacht voor ESG in de financiële wereld en financiële producten zijn hiervan illustraties.

Knelpunten

Er zijn natuurlijk nog knelpunten:

  • Soms is de overstap van bedrijven van lineaire naar circulaire activiteiten geleidelijk, waardoor financiële instellingen ze niet als circulair beoordelen. Resultaat: het dossier valt onder de 'klassieke' kredietbeoordeling en komt niet gunstig uit de beoordelingen.
  • Soms is een circulair dossier dan weer érg innovatief, maar dan is er geen track record, geen cashflow, onzekere parameters ... Resultaat: het dossier wordt als te riskant beoordeeld en komt niet gunstig uit de beoordelingen.

Daarom willen we met onze hefboom bijdragen aan een passende en waterdichte beoordeling van een circulair financieringsdossier. Daartoe nemen we de hele waardeketen mee in de beoordeling, reiken we circulaire metrics aan en maken we de link met een batterij aan ondersteuningsmaatregelen voor circulair ondernemen.

Meedoen? >

ONDERZOEK NAAR DE FINANCIERING VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

KPMG voerde in opdracht van Vlaanderen Circulair een onderzoek naar de financiering van circulaire projecten in Vlaanderen. Mede dankzij het engagement van financiers, circulaire ondernemers en beleidsmakers, werd een gedragen roadmap uitgetekend die in het kader van de hefboom financiering in een concreet uit te voeren agenda wordt vertaald. Kennis- en ervaringsuitwisseling tussen circulaire ondernemers, financiers en beleidsmakers staan hierin centraal om enerzijds de circulaire projecten beter financierbaar te krijgen, en anderzijds het financieringsaanbod beter af te stemmen op de eigenheden van verschillende soorten projecten die duurzame waardecreatie via circulariteitsstrategieën willen realiseren.

Raadpleeg hier de studie >

Onderzoeksrapport Verzekerbaarheid Circulair Bouwen

Onderzoeksrapport Verzekerbaarheid Circulair Bouwen

In de bouwsector zijn er mechanismen die de bouwtechnische risico’s van projecten verdelen tussen aannemers, bouwheren, architecten, dienstverleners en hun verzekeraars. Die mechanismen zijn gerelateerd aan wetgeving over aansprakelijkheden en aan het beheersen van technische risico’s. 

Lees hier het volledige rapport

 

Beleidsinstrumenten
Circulair aankopen
Communicatie
Financiering
Innoveren & Ondernemen
Jobs & Vaardigheden
Onderzoek