Hefboomwerkingen

Hefbomen dienen als versnellers die werkagenda's vooruit stuwen. Ze verbinden gedeelde knelpunten, kansen of goede praktijken binnen één centrale aanpak, waardoor de noodzaak voor werkagenda-partnerschappen om telkens opnieuw oplossingen te bedenken of uit te vinden, wordt verminderd. Momenteel hebben we zeven hefbomen:

  1. Beleidsinstrumenten
  2. Circulair aankopen
  3. Communicatie
  4. Innoveren & Ondernemen
  5. Financiering
  6. Jobs & Vaardigheden
  7. Onderzoek

Net als de werkagenda's, zijn dit samenwerkingen van relevante belanghebbenden die functioneren als een hefboom. Partnerschappen binnen dit kader stellen een strategie op voor hun acties. Optimale hefboom-partnerschappen omvatten een breed scala aan deelnemers, waaronder vertegenwoordigers uit de maatschappij, bedrijven, investeerders, academische instellingen en de overheid. Een duo van trekkers, doorgaans bestaande uit een vertegenwoordiger van de publieke sector en een vertegenwoordiger uit de private sector, zet elke hefboom in werking. Een grotere kerngroep ondersteunt deze initiatiefnemers en bepaalt gezamenlijk de koers vooruit.

Beleidsinstrumenten
Circulair aankopen
Communicatie
Financiering
Innoveren & Ondernemen
Jobs & Vaardigheden
Onderzoek