Onze aanpak / Werkagenda's
Maakindustrie

werkagenda waterkringlopen

De werkagenda Maakindustrie

De werkagenda maakindustrie wil de productie van elektronica, machines, textiel voor consumenten, technisch textiel, hout en meubels circulair maken.

In de werkagenda wordt gewerkt rond specifieke waardeketens waarvoor telkens andere organisaties trekker zijn:

  • consumenten elektronica: Herwin en Agoria
  • professioneel elektronica en machines: Agoria
  • consumenten textiel: OVAM en Creamoda
  • technisch textiel: Fedustria en Centexbel 
  • Hout en meubel: wood.be en Fedustria

Ontdek onze engagementsverklaring

De partijen die meewerken aan deze werkagenda ondertekenden hiervoor een concreet engagement:

Engagementsverklaring werkagenda Maakindustrie

Wie zit aan het stuur?

Agoria & VLAIO zijn het kernteam voor de werkagenda maakindustrie.

NIEUWS

Een Vlaamse werkagenda circulaire maakindustrie kan bijdragen tot €1,2 miljard extra toegevoegde waarde en tot 12,000 nieuwe arbeidsplaatsen voor België tegen 2030.

“Vandaag is inzetten op groei via een circulair business model eerder de uitzondering en weggelegd voor pioniers, tegen 2030 zou 1 op de 2 Vlaamse maakbedrijven actief met circulaire economie aan de slag moeten”.

Download de begeleidende slides bij het persbericht >
Download de managementsamenvatting bij het persbericht >
Download de voorstudie 'Werkagenda Circulaire Maakindustrie' >