Onze aanpak / Werkagenda's
Chemie/Kunststoffen

werkagenda waterkringlopen

De werkagenda Chemie/Kunststoffen

De werkagenda Chemie/Kunststoffen focust op een set aan acties, die de belangrijkste drempels op weg naar een circulaire chemie en kunststoffen helpen oplossen. Daarbij focussen we op acties die we enkel samen, met meerdere partijen, kunnen aanpakken.

Onze werkagenda richt zich op chemische stoffen, mengsels en materialen zoals kunststoffen. Meer recyclage van kunststoffen is duidelijk een belangrijk thema binnen de werkagenda voor de eerste twee jaren. Andere belangrijke thema’s zijn het verduurzamen van de gebruikte grondstoffen, ecodesign van (consumenten)producten die kunststoffen/chemie bevatten en industriële symbiose.

Wie zit aan het stuur?

essenscia en OVAM zijn de trekkers voor de werkagenda chemie/kunststoffen.

VLAIO ondersteunt actief.

Startcharter

Het startcharter werkagenda Chemie/Kunststoffen is een samenvatting van het traject gelopen van januari 2021 tot april 2022

Achtergrondrapport geïdentificeerde acties

Het rapport 'Werkagenda Chemie/Kunststoffen - Achtergrondrapport geïdentificeerde acties' omvat alle informatie die tijdens het participatief co-creatietraject van in de zomer van 2021 tot in het najaar 2021, werd gecapteerd. Het is te lezen als een momentopname.
 
 

GAP-analyse

Het rapport “Werkagenda Chemie/Kunststoffen - Achtergrondrapport GAP-analyse” geeft inzicht in de stand van zaken van de sector chemie / kunststoffen in relatie tot Circulaire Economie en heeft als doel duidelijk te maken welke ‘gaps’ nog gedicht moeten worden om de algemene doelstelling van Circulaire Economie in Vlaanderen waar te maken.

Engagementsverklaring

 
Download de engagementsverklaring van de ondertekenaars van onze werkagenda.

Luk Umans (OVAM) en Sofie Bracke (essenscia vlaanderen) lichten toe