Onze aanpak / Werkagenda's
Chemie/Kunststoffen

werkagenda waterkringlopen

De werkagenda Chemie/Kunststoffen

De werkagenda Chemie/Kunststoffen focust op een set aan acties, die de belangrijkste drempels op weg naar een circulaire chemie en kunststoffen helpen oplossen. Daarbij focussen we op acties die we enkel samen, met meerdere partijen, kunnen aanpakken.

Onze werkagenda richt zich op chemische stoffen, mengsels en materialen zoals kunststoffen. Meer recyclage van kunststoffen is duidelijk een belangrijk thema binnen de werkagenda voor de eerste twee jaren. Andere belangrijke thema’s zijn het verduurzamen van de gebruikte grondstoffen, ecodesign van (consumenten)producten die kunststoffen/chemie bevatten en industriële symbiose.

Wie zit aan het stuur?

essenscia en OVAM zijn de trekkers voor de werkagenda chemie/kunststoffen.

VLAIO ondersteunt actief.

Terugblik WA C/K-event

Op 23 november organiseerden we vanuit de Werkagenda Chemie/Kunststoffen een info- en inspiratiesessie in het Fotomuseum in Antwerpen rond duurzaam grondstoffengebruik. 

De FOMU-locatie kwam tot zijn recht, want ook fotografie kent een geschiedenis van zeer gevaarlijke stoffen die in de loop der tijd vervangen zijn door betere alternatieven. De elf sprekers die we uitnodigden, trokken dat beeld door. Ze toonden aan dat we op alle niveaus van de waardeketen onvermijdelijk in beweging moeten blijven. Niet alleen omdat er geen weg meer terug is, maar ook omdat alternatieve grondstoffen steeds veelbelovender en economisch interessanter worden om in te investeren. 

Na afloop gingen we in gesprek met Hiram Moerman van Apeiron en Isabel De Schrijver van Centexbel. Tijdens de audio-opname spraken onze gasten over bottle necks, bottle flakes en wat er bruist in de wereld waar wetgeving en onze sector elkaar kruisen. Omdat het soms ook wel eens lekker technisch mag zijn. Van volume als trigger tot de link tussen polymeren en zeewier. Benieuwd naar wat het Ecopaspoort met de regenboog te maken heeft of wat het bundelen van stoffen volgens de Europese Commissie moet opleveren? Ontdek het in onze podcast!

Startcharter

Het startcharter werkagenda Chemie/Kunststoffen is een samenvatting van het traject gelopen van januari 2021 tot april 2022

Achtergrondrapport geïdentificeerde acties

Het rapport 'Werkagenda Chemie/Kunststoffen - Achtergrondrapport geïdentificeerde acties' omvat alle informatie die tijdens het participatief co-creatietraject van in de zomer van 2021 tot in het najaar 2021, werd gecapteerd. Het is te lezen als een momentopname.
 
 

GAP-analyse

Het rapport “Werkagenda Chemie/Kunststoffen - Achtergrondrapport GAP-analyse” geeft inzicht in de stand van zaken van de sector chemie / kunststoffen in relatie tot Circulaire Economie en heeft als doel duidelijk te maken welke ‘gaps’ nog gedicht moeten worden om de algemene doelstelling van Circulaire Economie in Vlaanderen waar te maken.

Engagementsverklaring

 
Download de engagementsverklaring van de ondertekenaars van onze werkagenda.