Onze aanpak / Werkagenda's
Chemie/Kunststoffen

werkagenda waterkringlopen

Waarom

De chemie- en kunststoffensector biedt de bouwstenen voor de circulaire economie en een duurzame energietransitie. Maar de weg is nog lang. We moeten samenwerken aan een duurzame toekomst voor kunststoffen. Blijven inzetten op de veiligheid van chemische stoffen voor mens en milieu.

Ons land is wereldkampioen in chemie en kunststoffen naar omzet per inwoner. De sterke concentratie aan chemiebedrijven, onderzoeksinstellingen en sorteercentra biedt onze regio bovendien een unieke opportuniteit om het voortouw te nemen in circulaire chemie en kunststoffen.

Daarom investeren we in de werkagenda Chemie/Kunststoffen. De werkagenda is een opportuniteit om, in het héél dynamische speelveld van circulaire chemie en kunststoffen, de diverse acties goed op elkaar af te stemmen. De werkagenda kan de lijm zijn van een coherent geheel, waarin we elkaar versterken en de circulaire omslag versnellen.

Context van de Vlaamse chemie- en kunststoffensector:

Een verhaal van troeven en opportuniteiten

JOBS

De Vlaamse chemie en kunststoffensector staat voor een vijfde van de tewerkstelling in de Belgische industrie met 210.000 directe en indirecte jobs.

 

OMZET EN TOEGEVOEGDE WAARDE

Met bijna 43 miljard euro omzet goed voor ongeveer 25% van de Belgische industrie, en met 15 miljard euro goed voor meer dan een derde van de Belgische toegevoegde waarde.

 

INNOVATIE

Met 2,6 miljard euro goed voor 2/3de van de R&D investeringen in de Belgische industrie.

 

INVESTERINGEN

Jaarlijks ongeveer 2 miljard euro oftewel 21% van de investeringen door de Belgische industrie.

 

PRODUCTEN & WAARDEKETENS

95% van producten op de Europese markt zijn gelinkt aan chemische stoffen, materialen of processen. De chemie- en kunststoffensector levert hoogtechnologische stoffen, mengsels en materialen voor bijna alle waardeketens.

 

RECYCLAGE EN INZET RECYCLAAT

Met een circulair materialengebruik van 23% doet België het een pak beter dan het Europese gemiddelde van 12,8%. Kunststoffen worden meer en meer ingezameld en gerecycleerd in Vlaanderen, gaande van 43% voor verpakkingen tot 28% voor elektronische toestellen of bouwafval. Toch leidt dat nog niet tot de gewenste hoge mate van circulair kunststoffengebruik aangezien in 2018 slecht 6% recyclaat werd ingezet door Belgische kunststofverwerkers.