Onze aanpak / Werkagenda's
Bio-economie

werkagenda waterkringlopen

De werkagenda Bio-economie

De werkagenda Bio-economie wil met hernieuwbare biogrondstoffen de circulariteit in  verschillende sectoren versnellen.

“Een duurzame en circulaire bio-economie versterkt de verbinding tussen economie, samenleving en milieu. Volgens de Bio-economie Strategie van de Europese Unie moet een bio-economie voedselzekerheid verzoenen met het gebruik van hernieuwbare grondstoffen voor industriële doeleinden en de bescherming van het leefmilieu. 
De bio-economie maakt een verbinding tussen verschillende sectoren. De groei van een duurzame circulaire bio-economie geeft een wederzijdse versterking van onze economische welvaart en de gezondheid van ons leefmilieu.
Een circulaire economie streeft naar minimaal “afval” en laat zo weinig mogelijk verloren gaan. Het gaat over maximale recuperatie van materialen en moleculen, waarbij de energiebehoefte komt van hernieuwbare energie. De bio-economie voegt daar ook een biologische kringloop aan toe, waarbij aangroei van biologisch materiaal zorgt voor een continue aanvoer van hernieuwbare input (voor voeding, materialen en energie).
 
De werkagenda bio-economie omvat dus alle acties die nieuwe duurzame toepassingen van organisch materiaal in de praktijk brengen. Dit gaat van innovatief landschapsbeheer, over valorisatie van oogstresten, tot natuurlijke bouwmaterialen en synthetische productie van gespecialiseerde chemicaliën. “
 
 
Meedoen?
 
•    Kennismaking: als je interesse hebt, maar graag nog wat meer te weten komt over de werkagenda, kan je je hier aanmelden
•    Actie-voorstellen: als je al een vrij goed beeld hebt van mogelijke acties in de werkagenda waar jij iets aan wil en kan bijdragen, kan je ons actie-formulier invullen

Wie zit aan het stuur?

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie is trekker van de werkagenda Bio-economie.

Hoe organiseren we ons?

De eerste participatieve discussies over de prioriteiten voor de Vlaamse bio-economie, gebeuren in de stuurgroep van het beleidsplan bio-economie. Hierin zijn de volgende types van organisaties vertegenwoordigd:

  • Adviesraden: Strategische economische raad van Vlaanderen (SERV), Strategische adviesraad voor de landbouw en visserij (SALV)
  • Partners in Vlaamse overheid: Departement Landbouw & Visserij, VLAIO, FWO, WSE, Vlaanderen Circulair
  • Bedrijfsorganisaties: Fevia, Essenscia, Algemeen Boerensyndicaat, Fedustria, Boerenbond, Bosforum
  • Speerpuntclusters: Catalisti, Flanders’ Food, Blauwe Cluster, SIM
  • Onderzoeksinstellingen: Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel, UHasselt, VIB, ILVO, VITO, VLIZ, BBEUPP

We betrekken de bijkomende partners en schakelorganisaties binnen de lopende acties van de werkagenda.