Onze aanpak / Werkagenda's
Bio-economie

werkagenda waterkringlopen

De werkagenda Bio-economie

De werkagenda Bio-economie richt zich op het grote economische potentieel voor bio-economische activiteiten buiten de voedings- en watersector.

We leggen dus de focus op alle initiatieven voor:

  • nieuwe non-food producten, en
  • duurzame valorisatie van organische rest- en nevenstromen

MEEDOEN? >

Wie zit aan het stuur?

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie is trekker van de werkagenda Bio-economie.

Hoe organiseren we ons?

De eerste participatieve discussies over de prioriteiten voor de Vlaamse bio-economie, gebeuren in de stuurgroep van het beleidsplan bio-economie. Hierin zijn de volgende types van organisaties vertegenwoordigd:

  • Adviesraden: Strategische economische raad van Vlaanderen (SERV), Strategische adviesraad voor de landbouw en visserij (SALV)
  • Partners in Vlaamse overheid: Departement Landbouw & Visserij, VLAIO, FWO, WSE, Vlaanderen Circulair
  • Bedrijfsorganisaties: Fevia, Essenscia, Algemeen Boerensyndicaat, Fedustria, Boerenbond, Bosforum
  • Speerpuntclusters: Catalisti, Flanders’ Food, Blauwe Cluster, SIM
  • Onderzoeksinstellingen: Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel, UHasselt, VIB, ILVO, VITO, VLIZ, BBEUPP

We betrekken de bijkomende partners en schakelorganisaties binnen de lopende acties van de werkagenda.

Mieke Houwen (Departement EWI) en Paul Demyttenaere (REO Veiling) lichten toe