Onze aanpak / Werkagenda's
Voedselketen

werkagenda waterkringlopen

Is circulariteit ook haalbaar in de voedselketen?

Hieronder vind je nog enkele interessante links met betrekking tot de werkagenda voedselketen, maar ook verder op onze website vind je nog meer voorbeelden en publicaties.

 

vrijdag 29 september 2023

oe kunnen we voedsel blijven produceren dat lekker en gezond is, met respect voor mens, dier en natuur?

 

VRIJDAG 22 SEPTEMBER 2017

Neem een kijkje naar alle doeners binnen de sector voedselketen

De werkagenda Voedselketen

De werkagenda voedselketen is een partnerschap binnen Vlaanderen Circulair. Het Departement Landbouw en Visserij en Fevia Vlaanderen trekken als publiek en privaat duo samen de werkagenda. Ze krijgen hierbij ondersteuning van Vlaanderen Circulair. Deze drie organisaties vormen samen het kernteam.
 

MEEDOEN? >

Ook de moeite waard:

Wie zit aan het stuur?

Fevia Vlaanderen

Hoe organiseren we ons?

We vullen ons kernteam (Departement Landbouw & Visserij, Fevia Vlaanderen en Vlaanderen Circulair) aan met relevante spelers uit de industrie, overheid, kenniswereld en social profit. Samen vormen zij wat we de Taskforce Circulaire Voedselketen noemen.

De uitvoering van de werkagenda gebeurt door de Actietrekkers Circulaire Voedselketen: een brede groep bedrijven, overheden, kennisinstellingen, middenveldsorganisaties en andere organisaties die concrete acties ondernemen die bijdragen aan de ambities en werkpaden van de werkagenda.

Alle taskforceleden, actietrekkers en betrokkenen uit ons participatietraject vormen samen de Community Circulaire Voedselketen. Iedereen met een hart voor de circulaire voedselketen is welkom!

Je leest er alles over in ons Werkagenda-rapport.