Onze aanpak / Werkagenda's
Voedselketen

werkagenda waterkringlopen

Waarom

Economisch belang

De agrovoedingssector is een van de belangrijkste economische sectoren in Vlaanderen.

  • Volgens de laatst beschikbare cijfers (2016) telde het Vlaamse agrobusinesscomplex (ABC) 34.325 bedrijven.
  • In de verschillende takken van het ABC (inclusief zelfstandigen in land- en tuinbouw) waren bijna 152.000 personen aan het werk. Dat komt overeen met ongeveer 5,5% van de totale werkende bevolking in het Vlaamse Gewest.
  • ABC-bedrijven investeerden toen voor een bedrag van 2,04 miljard euro.
  • De omzet van het ABC is de laatste jaren sterk toegenomen en bedraagt 61,7 miljard euro omzet. Die groei is vooral te danken aan de voedingsindustrie, die een omzet haalt van 39,7 miljard euro.
  • De toegevoegde waarde van het ABC bedroeg 8,3 miljard euro (bron: Departement Landbouw & Visserij).

Verder verduurzamen: circulariteit 2.0

Maar de voedselketen staat ook voor een aantal uitdagingen om verder te verduurzamen. De circulaire economie biedt mogelijkheden om duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken.

De werkagenda wil de circulariteit binnen de voedselketen naar een hoger niveau brengen: een circulariteit 2.0. De voedselketen heeft namelijk van oudsher al een circulariteit in zich: nevenstromen van de voedingsproducten gaan naar veevoeder, waarmee dieren worden gevoederd. De mest van de dieren wordt gebruikt om het land vruchtbaar te houden en opnieuw gewassen te telen met hoge opbrengsten. Van die gewassen wordt dan weer voedsel gemaakt. Zo kom je weer uit bij nevenstromen en is de cirkel rond.

Toch is de cirkel niet volledig gesloten. De verschillende sectoren zijn in de loop der tijd steeds meer externe inputs gaan gebruiken en zijn verantwoordelijk voor emissies naar de omgeving. De focus ligt momenteel vooral op het verduurzamen van de interne processen en het verminderen van productieverliezen. Die focus heeft zijn beperkingen om de materiaalvoetafdruk van de volledige voedselketen te minimaliseren. Om een stap verder te gaan is een systeemperspectief nodig waarbij de focus zich verplaatst van een individuele actor naar de samenhang van die individuele uitdagingen om te komen tot een kans voor de gehele voedselketen. 

Ook de moeite waard: