Onze aanpak / Werkagenda's
Voedselketen

werkagenda waterkringlopen

Doelen

Via de werkagenda voedselketen willen we de materiaalvoetafdruk van de agrovoedingsketen en de ermee gepaarde gaande milieudruk verlagen terwijl we het economische belang van het systeem in Vlaanderen minstens bewaren. Dit willen we bereiken door te werken op drie pijlers: optimaal gebruik van biogrondstoffen, voedselproducten en reststromen.

 

Pijler 1: Optimaal gebruik van biogrondstoffen

 • We verhogen de circulariteit van bestaande primaire productiesystemen.
 • We ontwikkelen en schalen nieuwe circulaire productiesystemen en culturen op die (bijna) geen klassieke landbouwgrond gebruiken.
 • We verhogen de circulariteit in bestaande verwerkings- en distributiesystemen van voedingsproducten.

 

Pijler 2: Optimaal gebruik van voedsel

 • We streven naar een brede acceptatie van een voedingspatroon met een lage grondstoffenimpact, in lijn met de milieuvriendelijke voedingsdriehoek.
 • We hebben hierbij aandacht voor acties die zich zowel richten op of uitgevoerd worden door de horeca, catering, retail en consumenten.

 

Pijler 3: Optimaal gebruik van reststromen

 • We hebben een zicht op de beschikbare stromen.
 • We sluiten kringlopen op een geografisch schaalniveau dat zo klein als mogelijk is en zo groot als nodig is.
 • We verminderen het aantal stromen dat op het land blijft liggen.
 • We optimaliseren bestaande oogst- en verwerkingstechnologie en -machinerie, of ontwikkelen nieuwe.
 • We verwaarden stromen die niet in de voeding kunnen worden toegepast, zoveel als mogelijk en op een efficiënte manier voor de veehouderij.
 • We beschikken over aangepaste logistieke systemen, zodat hoogwaardigere toepassingen mogelijk worden.
 • We hebben oplossingen om moeilijkere, natte en/of kleine stromen (zoals bepaalde groenten en fruit) hoogwaardig terug in te zetten.
 • We recupereren en recycleren alle nutriënten in de voedselketen.

Voorstelling van de werkagenda

Rapport Voedselketen

In ons werkagenda-rapport vind je onze doelen en ambities in detail.