Onze aanpak / Werkagenda's
Waterkringlopen

werkagenda waterkringlopen

De werkagenda Waterkringlopen

De werkagenda Waterkringlopen heeft als doel om circulair water nog meer te kunnen inzetten als middel voor een duurzaam watergebruik en een robuust watersysteem in Vlaanderen. Zo maken we de verbinding met lopende initiatieven die de strijd aangaan tegen droogte en waterschaarste (bv. Blue Deal).

Meedoen? >

Wie zit aan het stuur?

   

VMM en Vlaams WerkgeversPlatform zijn trekkers van de werkagenda Waterkringlopen.

Circulair water

Circulair water gaat over het toepassen van de principes van de circulaire economie (reduce, reuse & replace) in het waterlandschap. Dit betekent dat we ons maximaal inzetten om:

 1. de watervraag te verminderen;
 2. het juiste water voor de juiste toepassing te kiezen;
 3. en water te hergebruiken.

We houden dus rekening met de benodigde waterkwaliteit (geen hogere kwaliteit dan nodig) en de keuze van alternatieve (duurzamere) waterbronnen. De cruciale randvoorwaarde is dat we handelen binnen de draagkracht van het watersysteem, nu en in de toekomst.

 

Hoe organiseren we ons?

De werkagenda waterkringlopen ambieert het centrale knooppunt en de aanjager te zijn voor acties en actoren rond circulair water.

Als werkagenda:

 • bundelen we onze kennis en krachten;
 • tonen we hoe het kan;
 • en helpen we pioniers en goede voorbeelden van circulair watergebruik opschalen en versnellen.

Volgende organisaties maken vormen mee de kerngroep. De kerngroep zorgt voor de agendasetting en werkt de werkpaden en acties uit.

 • Beleidsperspectief : VMM, Departement Landbouw & Visserij, VLAIO, VVSG (lokale overheden)
 • Cross-sectoraal perspectief: Vlaams Werkgevers Platform (vertegenwoordigd vanuit Fevia Vlaanderen), VOKA (tevens backup voor VWP), Embuild Vlaanderen, Fedustria, NAV
 • Watersector-perspectief: Aquafin, Aquaflanders, Watercircle.be, VLARIO
 • Landbouwsector-perspectief: Boerenbond
 • Innovatieperspectief: Vlakwa

Tania Verhoeve (VMM) en Liesje De Schamphelaire (Fevia / Vlaams Werkgeversplatform) lichten toe