Onze aanpak / Werkagenda's
Waterkringlopen

werkagenda waterkringlopen

Waarom

De uitdagingen waarmee overheden, bedrijven en de watersector vandaag en in de toekomst geconfronteerd worden, zijn erg groot. Klimaatadaptatie, de omslag naar een circulaire economie, energietransitie en veranderingen in watergebruik zijn onlosmakelijk verbonden met alle onderdelen van de watercyclus en met de rol van water in onze leefomgeving.

Vandaag moeten we anticiperen op (toekomstige) uitdagingen zoals de impact van klimaatverandering, demografische evoluties, ruimtelijke ordening, socio-economische evoluties, etc. Hierbij willen we maximaal verzekeren dat de vraag en behoefte naar water op duurzame wijze kan ingevuld worden.

Circulair watergebruik zien we op de eerste plaats als een middel om te werken aan:

  1. een duurzaam watergebruik: dat is een watergebruik met respect voor zowel milieu, economische als sociale aspecten, nu en in de toekomst.
  2. een robuust watersysteem: dat is een systeem dat bestand is tegen de diverse huidige en toekomstige uitdagingen.

Op deze manier kan circulair water eveneens een schakel zijn in de aanpak van de droogte- en waterschaarsteproblematiek.