Onze aanpak / Werkagenda's
Waterkringlopen

werkagenda waterkringlopen

Waarom

De uitdagingen waarmee overheden, bedrijven en de watersector vandaag en in de toekomst geconfronteerd worden, zijn erg groot. Klimaatadaptatie, de omslag naar een circulaire economie, energietransitie en veranderingen in watergebruik zijn onlosmakelijk verbonden met alle onderdelen van de watercyclus en met de rol van water in onze leefomgeving.

Vandaag moeten we anticiperen op (toekomstige) uitdagingen zoals de impact van klimaatverandering, demografische evoluties, ruimtelijke ordening, socio-economische evoluties, etc. Hierbij willen we maximaal verzekeren dat de vraag en behoefte naar water op duurzame wijze kan worden ingevuld.

Circulair watergebruik is een middel om te werken aan:

  1. een duurzaam watergebruik met respect voor zowel milieu, economische én sociale aspecten, nu en in de toekomst.
  2. een robuust watersysteem dat bestand is tegen de diverse uitdagingen waarmee we te maken (zullen) krijgen.

Op deze manier kan circulair water een onderdeel zijn van de strijd tegen droogte en waterschaarste. Daarom leggen we de link met lopende initiatieven zoals de Blue Deal.