Onze aanpak / Werkagenda's
Waterkringlopen

werkagenda waterkringlopen

Doelen

We willen tot een versnelde toepassing komen van de principes van circulaire economie binnen het waterlandschap in Vlaanderen.

We definiëren drie mijlpalen met elk hun eigen doelstellingen. De doelstellingen bouwen verder op elkaar.

Mijlpaal korte termijn: 2021-2024

Via een 3-sporen aanpak wil de werkagenda inzetten op:

  • detecteren van drempels en knelpunten inzake circulair water;
  • detecteren van positieve leerlessen inzake circulair water;
  • detecteren van kansen voor innovatie, onderzoek en nieuwe initiatieven;

en hierrond acties opzetten met het oog op een stimulatie van circulair watergebruik.

Mijlpaal middellange termijn: 2030

Op basis van de 3-sporen aanpak op korte termijn, ambiëren we om circulair watergebruik op te schalen in Vlaanderen (hergebruik en inzet van alternatieve waterbronnen).

Tegelijk willen we een voedingsbodem creëren voor innovatie rond circulair water.

Streefbeeld Lange termijn: 2050 (opgenomen door de Roadmap Vlaanderen Circulair)

Door de opschaling van circulair watergebruik zal de waterafhankelijkheid minder aanwezig zijn in Vlaanderen. Dit vormt een onderdeel van duurzaam watergebruik en een robuust watersysteem in Vlaanderen – zodat we onze waterafhankelijkheid verminderen.

Daarnaast dragen we op die manier ook bij aann aan de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s):

  • SDG 6: Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
  • SDG 12 Ensure sustainable consumption and production patterns