Onze aanpak / Werkagenda's
Waterkringlopen

werkagenda waterkringlopen

Doelen

We willen tot een versnelde toepassing komen van de principes van circulaire economie binnen het waterlandschap in Vlaanderen. We definiëren twee mijlpalen met elk hun eigen doelstellingen onderweg naar ons streefbeeld voor 2050. De doelstellingen bouwen verder op elkaar.

Mijlpaal korte termijn: 2021-2024

Op korte termijn zetten we in op drie sporen:

  1. detecteren van drempels en knelpunten inzake circulair water;
  2. detecteren van positieve leerlessen inzake circulair water;
  3. detecteren van kansen voor innovatie, onderzoek en nieuwe initiatieven; en hierrond acties opzetten met het oog op het stimuleren van circulair watergebruik.

Mijlpaal middellange termijn: 2030

  1. Opschalen van initiatieven in Vlaanderen rond hergebruik en de inzet van alternatieve waterbronnen.
  2. Creëren van een voedingsbodem voor innovatie rond circulair water.

Streefbeeld Lange termijn: 2050 (opgenomen door de Roadmap Vlaanderen Circulair)

Door de opschaling van circulair watergebruik zal Vlaanderen minder afhankelijk zijn van de kwetsbare waterbronnen. Dit is een belangrijke stap in het verduurzamen van het watergebruik in Vlaanderen en draagt bij tot een meer robuust watersysteem. Daarnaast ondersteunt dit de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN:

SDG 6: Schoon water en sanitair
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Meer info over de SDG’s