Onze aanpak / Werkagenda's
Bio-economie

werkagenda waterkringlopen

Doelen

De werkagenda Bio-economie wil de strategische basis uitbouwen die het potentieel van de Vlaamse bio-economie helpt realiseren. De groei van een duurzame bio-economie kan een grote positieve impact hebben op onze economie en onze leefomgeving. Het ultieme doel van de werkagenda is te garanderen dat de bio-economie deze rol en plaats kan innemen.

In 2050 moet een significant deel van de Vlaamse economie en de industriële productie in het bijzonder biogebaseerd zijn. Momenteel is dat slechts een voor een klein deel het geval. Door biologisch materiaal innovatief in te zetten, en door organische rest- en nevenstromen gespecialiseerd te valoriseren, is nieuwe industriële productie mogelijk. Daarvoor moeten we zowel bestaande nevenstromen herwaarderen als nieuwe productiemethodes ontwikkelen. Dit impliceert dat we moeten werken aan nieuwe teelten, kweekmethodes en nieuwe oogst- en verzamelcircuits voor plantaardige en dierlijke biomassa.