Onze aanpak / Werkagenda's
Bio-economie

werkagenda waterkringlopen

Waarom

"De bio-economie omvat alle activiteiten die gebruik maken van organisch materiaal of van biologische processen"

Deze omschrijving geeft het volledige beeld van de bio-economie, en het belang ervan voor onze samenleving. Deze activiteiten zijn bijzonder divers en maken onderdeel uit van verschillende sectoren, zoals de landbouw en voedselproductie, afvalverwerking, de chemische en farmaceutische sector, de energie- en materiaalproductie. Deze sectoren vormen op hun beurt de basis van essentiële waardeketens voor voeding, gebruiksvoorwerpen, bouw of energie- en watervoorziening of beheer van landschappen en natuurgebieden.

Waarom een duurzame circulaire bio-economie?

De bio-economie is een essentieel onderdeel van de duurzame circulaire Vlaamse economie, en kan een substantiële bijdrage leveren om onze afhankelijkheid van import van grondstoffen te reduceren.

De bio-economie vormt ook een belangrijke schakel in de transitie om onze economie koolstofneutraal te maken. Dat kan door nieuwe waardeketens te bouwen die zorgen voor een gesloten koolstofcyclus. De bio-economie kan ons -mits de juiste stimuli- van biogebaseerde alternatieven voor 'fossiele producten' voorzien, met een minimale klimaatimpact.

De transitie naar een bio-economie heeft ook het potentieel om onze lokale economie weerbaar en sterker te maken, en zeker door een sterke focus te leggen op het ondersteunen van kmo’s in de landbouw- en agro voedingssector.

Troeven van Vlaanderen

Vlaanderen heeft enkele unieke troeven om de bio-economie te doen groeien.

1. Veel kennis en straf onderzoek

Vlaanderen is een sterke kennisregio met een hoge densiteit aan onderzoekscentra en universiteiten van internationaal niveau. De Vlaamse positie in Europa is erg sterk in domeinen zoals biotechnologie, voeding, materiaaltechnologie, en chemie.

 

2. Clusters van innovatieve bedrijven

Deze jarenlange specialisatie heeft geleid tot een grote betrokkenheid van het bedrijfsleven in deze domeinen, en heeft ook de ontwikkeling ondersteund van lokale gespecialiseerde clusters. Dit alles zorgt er dus voor dat Vlaanderen via systeeminnovatie de transitie naar een bio-economie kan versnellen.

 

3. Havens als broedplaatsen

De verdere technologische ontwikkeling leidt ook tot sterke interesse bij de Vlaamse havens. De langetermijn-strategieën van de Vlaamse havens bevatten alle elementen die verdere biogebaseerde ontwikkeling kunnen ondersteunen.

 

4. Agrovoedingssector grijpt de kansen

De Vlaamse landbouwsector kent veel innovatieve landbouwers die samenwerken met lokale partners om nieuwe technologieën of waardeketens op te zetten. Een groeiende bio-economie creëert nieuwe activiteiten en inkomstenstromen voor de landbouwers en de hele agrovoedingssector.