Onze aanpak / Werkagenda's
Maakindustrie

werkagenda waterkringlopen

Doelen

1. Eerder dan optimaliseren van ontwerpen en produceren binnen de bedrijfsmuren…
...willen we volop inzetten op het ontwerpen van nieuwe waardeketens.

2. Eerder dan circulaire transformatie voor te behouden voor een select clubje pioniers…
...willen we activiteiten en business modellen in de circulaire economie opschalen
- en tegen 2030 meer dan de helft van de Vlaamse maakbedrijven actief aan de slag krijgen.

2. Eerder dan circulaire economie zien als een niche-strategie…
...willen we de circulaire economie gebruiken als verankeringsmiddel voor sterke Vlaamse waardeketens
– en als innovatiemotor voor nieuwe waardeketens