Onze aanpak / Werkagenda's
Maakindustrie

werkagenda waterkringlopen

Werkpaden en acties

De werkagenda maakindustrie werkt aan deze concrete werkpaden:

Werkpaden geënt op circulaire strategieën

 1. Circulaire businessmodellen en nieuwe vormen van samenwerking in de keten stimuleren;
 2. Circulair ontwerpen inbedden in de werking van bedrijven – via de ontwikkeling van ontwerpkennis en materialen met kennisinstellingen, de ontwikkeling van aangepaste vaardigheden en het ter beschikking stellen van de juiste tools en methodieken;
 3. Levensduurverlenging mogelijk maken via herstellen, hergebruiken, hermaken, huren en lenen, gedeeld gebruik stimuleren, langer gebruiken van producten & componenten; Toegevoegde waarde van herstellen en hermaken in de kijker zetten;
 4. Toegevoegde waarde van herstellen en hermaken in de kijker zetten;
 5. Blijvend inzetten op betere selectieve inzameling en hoogwaardig sluiten van materiaalkringlopen (en inzetten van recyclaat in de maakindustrie bevorderen)

Werkpaden geënt op het aanjagen van de transitie

 1. Inzetten op aangepaste jobs en vaardigheden gericht op de circulaire transitie;
 2. Benutten van de meerwaarde die sociale economie in zijn geheel en de maatwerkbedrijven in het bijzonder hebben voor de verankering van activiteiten in de circulaire maakindustrie;
 3. Stimuleren van innovatie en ondernemerschap in de circulaire economie door innovatiefinanciering en –begeleiding ter beschikking te stellen, zowel voor grote bedrijven, kmo’s als starters;
 4. Faciliteren van toegang tot financieringsoplossingen (standaard of op maat) voor maakbedrijven die circulair starten, schalen of internationaliseren;
 5. Structureel circulair aankopen stimuleren, zowel in de private als publieke sector, om een stabiele marktvraag te creëren voor circulaire oplossingen;
 6. Onderzoeken en ontwikkelen van digitale hulpmiddelen voor circulair ondernemerschap en technologische innovatie voor circulaire uitdagingen;
 7. Bewaken en organiseren van sociale inclusie binnen de circulaire economie;
 8. Kwantificeren en opvolgen van de impact van de implementatie van circulaire strategieën in de maakindustrie verder ontwikkelen.

Werkpaden: de visual

We maakten een visueel overzicht van de werkpaden van de werkagenda.

Visual werkpaden

1
Circulaire businessmodellen en nieuwe vormen van samenwerking in de keten stimuleren
2
Circulair ontwerpen inbedden in de werking van bedrijven
3
Levensduurverlenging mogelijk maken
4
Toegevoegde waarde van herstellen en hermaken in de kijker zetten
5
Hoogwaardig sluiten van materiaalkringlopen
6
Inzetten op aangepaste jobs en vaardigheden
7
Benutten meerwaarde sociale economie
8
Stimuleren van innovatie en ondernemerschap
9
Faciliteren van toegang tot financieringsoplossingen
10
Structureel circulair aankopen stimuleren
11
Onderzoeken en ontwikkelen van digitale hulpmiddelen
12
Bewaken en organiseren van sociale inclusie binnen de circulaire economie
13
Opvolgen impact van implementatie circulaire strategieën in maakindustrie