Onze aanpak / Werkagenda's
Maakindustrie

werkagenda waterkringlopen

Waarom

De transitie naar een meer circulaire economie is dringend en noodzakelijk. De moeilijke toegang tot bepaalde grondstoffen of zelfs de uitputting ervan en de sterk stijgende en volatiele grondstofprijzen, zijn belangrijke uitdagingen. Door in te zetten op circulaire strategieën zal de maakindustrie een belangrijke bijdrage leveren tot het verlagen van deze materiaalvoetafdruk. Het maken van materialen is namelijk verantwoordelijk voor een ongeveer een derde van de CO2-uitstoot.

De circulaire transitie biedt tegelijk heel wat kansen voor de maakindustrie. Een bloeiende maakindustrie is een belangrijke hefboom voor een welvarend Vlaanderen.

Troeven van Vlaanderen

Vlaanderen beschikt over een aantal troeven om circulaire koploper te worden. We hebben:

1
Een sterk verankerde maakindustrie
2
Een uitgebouwde sociale economie die daarmee goed samenwerkt
3
Sterke kennisinstellingen
4
Een uitgebreid logistiek netwerk
5
Een groot aantal burgerinitiatieven en organisaties die inzetten op circulaire strategieën
6
Een breed netwerk van afvalophaling en -sortering