Onze aanpak / Werkagenda's
Circulair Bouwen

werkagenda waterkringlopen

Waarom

Bouwen, huisvesting en infrastructuur vormen samen een aanzienlijk deel van de voetafdruk van de Vlaming.

  • van alle grondstoffen wereldwijd wordt 50% ingezet in de bouwsector;
  • zo’n 33% van afval- en materiaalstromen die vrijkomen in Europa komt uit de bouw;
  • de wijze waarop we bouwen en wonen heeft bovendien een grote impact op onze CO2-voetafdruk (36%), ons energieverbruik (40%) en het waterverbruik (33%).

Het is een troef dat de bouw gedeeltelijk een lokaal georganiseerde sector is, waardoor heel wat actoren in Vlaanderen zelf bepalend zijn. Vlaamse spelers zitten aan de knoppen voor de manier waarop we ontwerpen en bouwen. We kunnen daardoor ook kringlopen in de keten makkelijker sluiten.

Door in te zetten op circulair bouwen, kiezen we dus resoluut voor maximale impact in Vlaanderen.

Hoe definieer je circulair bouwen?

Circulair bouwen is een bouwpraktijk die streeft naar een efficiënt en effectief gebruik van hulpbronnen om economisch, sociale én ecologische (meer)waarde te creëren of minstens te behouden. Dat gebeurt rekening houdend met de bestaande erfenis en de toekomstige opportuniteiten eigen aan onze bouwwereld. Dit doen we via een intense samenwerking binnen het waardenetwerk” (definitie Green Deal Circulair Bouwen, 2020)