Onze aanpak / Werkagenda's
Circulair Bouwen

werkagenda waterkringlopen

Doelen

De werkagenda Circulair Bouwen geeft vorm aan een toekomst waarin kwaliteitsvol wonen, werken en leven vooropstaat. Voor iedereen. En met respect voor mens en milieu.

Om dit te realiseren, maken we efficiënt gebruik van onze erfenis: het bestaand patrimonium van gebouwen, infrastructuur, ruimte en plekken, en alle materialen die zij bevatten. Door alles nauwkeurig te inventariseren, grondig te documenteren, met zorg te beheren en weer in te zetten, verlengen we de levensduur. We maken van onze Vlaamse gebouwde omgeving een echte ‘urban mine’ met een positieve impact op milieu en maatschappij.

Lees in ons werkagenda-rapport onze volledige visie met zes ambities.

Voorstelling van de werkagenda

Werkagenda-rapport

In ons werkagenda-rapport onze volledige visie met zes ambities..