GERICHTE CALL
CIRCULAIR WERK(T) (2020)

Deze call is afgerond

De info hieronder is puur ter informatie.
Eind september lanceren we een nieuwe webpagina over de geselecteerde hubs.

Herbekijk de digitale infosessie van 10 september 2020.

Op 10 september 2020 heeft de afdeling ESF & Duurzaam Ondernemen een online infosessie georganiseerd om de Call Circulair Werk(t)! verder toe te lichten. Via onderstaande link kan je de opname van het webinar herbekijken.

NU HERBEKIJKEN >

ESF Vlaanderen, het Departement Werk & Sociale Economie lanceren een nieuwe projectoproep voor sociaal en circulair ondernemen. Om sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost te geven, roepen we partijen op om zich te verenigen in circulaire hubs. Deze hubs zetten in op netwerken waar stakeholders elkaar treffen en concrete samenwerking testen. Een hub maakt kans op financiering van maximaal 140.000 euro voor een looptijd van twee jaar.

Wat?

De circulaire hubs moeten resulteren in:

 • nieuwe circulaire diensten of opdrachten voor erkende sociale economie bedrijven, of;
 • nieuw circulair ondernemerschap met sociale impact.

De hub gaat op zoek naar economische opportuniteiten of lokale noden en toetst oplossingen af binnen het netwerk. De nieuwe circulaire diensten en opdrachten die daaruit voortvloeien, dragen bij aan oplossingen voor lokale/regionale problemen. De hub heeft daarbij bijzondere aandacht voor de meerwaarde van sociale economie ondernemingen in de circulaire economie. De hub werkt ook aan de bewustwording over de meerwaarde van sociaal en circulair ondernemen bij burgers en bedrijven. De hub draagt met andere woorden “circulair werk(t)” uit in een bepaalde regio. De langetermijndoelstelling van deze experimenteerruimte voor sociaal circulair ondernemerschap is om extra jobs te creëren.

De afdeling ESF & Duurzaam Ondernemen en de afdeling Sociale Economie & Werkbaar Werk van het Departement Werk & Sociale Economie zullen samen met Vlaanderen Circulair deze lokale circulaire hubs financieel ondersteunen voor een periode van 2 jaar. 

De oproep verloopt in 2 fases. Maximaal 20 projectindieners kunnen starten in een verkennende eerste fase met een looptijd van 4 maanden. Maximaal 10 partnerschappen kunnen toegang krijgen tot de implementatiefase (fase 2).

Voor wie?

Deze oproep richt zich op partnerschappen om de circulaire hubs op te zetten. Deze partnerschappen bestaan minimaal uit een lokaal bestuur, een sociaal economie-bedrijf én een reguliere onderneming of netwerk van/voor ondernemers.

Een projectaanvraag indienen om in een eerste fase (met een looptijd van 4 maanden) een plan van aanpak uit te werken om het partnerschap vorm te geven en een visie en strategie voor de hub uit te tekenen, kan gebeuren door elk van onderstaande actoren, al dan niet reeds in een partnerschap:

 • Kennisinstellingen en netwerkorganisaties met expertise in circulair of sociaal ondernemen
 • Lokale economische actoren
 • Lokale besturen
 • Middenveldorganisaties  met interesse in circulair ondernemen en sociale economie
 • Erkende sociale economie bedrijven met interesse in circulair ondernemen
 • Circulaire ondernemers met aandacht voor de sociale aspecten
 • Sociale ondernemers met interesse in circulair ondernemen
 • Reguliere ondernemingen met interesse in circulair ondernemen

In een tweede fase (de implementatiefase) zal aan 10 partnerschappen de kans geboden worden om de circulaire hub effectief op te zetten. Aan het partnerschap wordt de voorwaarde gesteld dat deze moet bestaan uit minimaal een lokaal bestuur, een sociaal economie-bedrijf én een reguliere onderneming of netwerk van/voor ondernemers.

Budget?

Het oproepbudget bedraagt 1.600.000,00 euro. De projectfinanciering uit deze call kan tot 80% van de kosten dekken. 20% van de financiering breng je zelf in via private of publieke financiering.

Er is een maximale subsidie voorzien van 140.000 euro per project met volgende verdeling:

 1. Voor Fase 1 kan je tot maximum 12.000 euro steun ontvangen. De eigen inbreng (uit private of publieke bronnen) moet hier dus minimaal 3.000 euro zijn.
 2. Voor Fase 2 kan je tot maximum 128.000 euro steun ontvangen. De eigen inbreng (uit private of publieke bronnen) moet hier dus minimaal 32.000 euro zijn.

Timing?

De oproep staat open van 1 september 2020 tot en met 30 oktober 2020. Een project indienen kan tot en met 30 oktober 2020 middernacht via de ESF-applicatie. Er is technische ondersteuning tot 30 oktober 2020, 16u30.

We organiseerden een digitale infosessie op 10 september 2020. Herbekijk ze hier!

Daarnaast organiseren we ook twee matchmaking-momenten. Tijdens deze momenten bestaat de mogelijkheid om verschillende organisaties/bedrijven te leren kennen en een partnerschap aan te gaan voor deze oproep. Deze gaan door op 21 september 2020 en 6 oktober 2020. Meer informatie en inschrijven kan via www.esf-vlaanderen.be. De praktische organisatie van deze matchmaking-momenten is afhankelijk van de geldende maatregelen omtrent het Coronavirus. Gelieve onze website dus goed in de gaten te houden ingeval van wijzigingen hieromtrent.

Goedgekeurde projecten kunnen starten met fase 1 vanaf 31 december 2020. De 10 geselecteerde projecten in fase 2 lopen af op 31 december 2022.

Meer weten (ESF Vlaanderen) >