Andere financiering

Diverse overheden en fondsen maken middelen vrij voor circulaire economieprojecten. Een overzicht.

VLAIO

Algemene innovatiesteun van Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

De financieringsadviseurs van VLAIO kunnen je als ondernemer verder helpen wanneer je project een innovatie is van een product, dienst of businessmodel.

Meer over de adviesverlening van VLAIO >

Neem zeker ook een kijkje op de gids die VLAIO heeft gemaakt om je doorheen het financieringslandschap te loodsen:

Naar de financieringsgids >

BBBC

Eerste projectoproep 'Belgium builds back circular' ter promotie van de circulaire economie in België

Met deze projectoproep 'Belgium Builds Back Circular' of BBBC wil de federale overheid innoverende projecten en onderzoeksactiviteiten steunen die  de circulaire dimensie integreren via 2 hoofdthema's: vervanging van chemische stoffen en ecodesign.

Voor deze oproep bedraagt de financiële ondersteuning per project minimum 250.000 en maximum 1.000.000 euro. De projecten zullen de steun ontvangen in overeenstemming met de regels voor staatssteun.

24 juni 2023: Afsluiting van de projectoproep (uiterste datum voor het indienen van projectvoorstellen)

Meer info

Econocom rapport: Financiering van de circulaire economie

Rapport Econocom financiering van de circulaire economie

We evolueren van een eigendomseconomie naar een gebruikseconomie. Dat is één van de principes waarop de circulaire economie is gestoeld. Er zijn in ons land de voorbije jaren honderden circulaire projecten ontwikkeld.

Deze projecten bevinden zich echter vaak nog in een experimentele (demonstratie)fase en kennen nog geen schaaleffect, mede door een gebrek aan aangepaste, innovatieve financiering. Daarnaast missen vele bedrijven en overheden de kennis rond innovatieve financierings- en as-a-service modellen.

ONTDEK HET RAPPORT

  • 115 pagina's met nieuwe inzichten over de circulaire economie
  • De knelpunten en opportuniteiten voor financiële dienstverleners, bedrijven en overheden
  • Succesvolle praktijkvoorbeelden van circulaire financiering.

RAPPORT DOWNOADEN >

Boxshot financieel dossier

Publicatie: de circulaire economie financieren

Circulaire ondernemingen financieren: hoe moet dat dan? Wat moet veranderen? Wat niet? En wat zijn de risico’s? Dit rapport biedt een overzicht van wat we vandaag alvast weten.

Ontdek de publicatie >