CURRICULUM
CIRCULAIRE
ECONOMIE

Zelf aan de slag!

Deze pagina maakt het gemakkelijker voor u om stappen te zetten naar een circulair curriculum. Van hapklare workshops over begeleiding bij het zelf uitwerken van vakonderdelen tot de opzet van experimenten binnen het ontwerp van een curriculum: u vindt hier ongetwijfeld inspiratie om het thema in uw vak of opleiding een plek te geven en zo uw opleiding futureproof te houden. 

Download hier de brochure

01/ SLEUTELEN AAN UW CURRICULUM

Vlaanderen Circulair ontwierp twee manieren om een opleiding in het hoger onderwijs te screenen op de mate waarin
thema’s als duurzaamheid en circulaire economie al ingebed zijn en op kansen om dat meer te doen:

1. Het werkpakket Ecodesign in het Hoger Onderwijs of kortweg EHO-kit wordt ingezet in een workshop van een
halve dag.
2. Daarnaast is er het circulair curriculum traject: tijdens een tweedaagse identificeren de deelnemers concrete
kansen en ideeën van de huidige werking, die vervolgens worden uitgewerkt en geïmplementeerd in het curriculum.

WORKSHOP EHO-KIT

De EHO-kit helpt om thema’s als duurzaamheid, circulaire economie, ecodesign,... te integreren in opleidingen van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Tijdens de workshop nemen docenten hun eigen opleiding onder de loep.

MEER WETEN >

TRAJECT CIRCULAIR CURRICULUM

Vlaanderen Circulair ontwierp een traject waarmee stakeholders van opleidingen uit het hoger onderwijs hun volledige curriculum screenen op duurzaamheid en circulaire economie en ideeën uitwerken om deze thema’s in te bouwen op verschillende niveaus van de opleiding (trajecten, projecten, vakken, professionalisering van docenten, studentenprofielen…).

MEER WETEN >

02/ MATERIAAL OM AAN DE SLAG TE GAAN IN UW OPLEIDING

In de voorbije jaren ontwikkelde Vlaanderen Circulair zeven activiteiten voor de educatieve sector. We maken hier het onderscheid in educatie over circulaire economie en educatie voor circulaire economie. De eerste zes activiteiten spelen vooral in op educatie voor circulaire economie. De trajecten spitsen zich voornamelijk toe op de valoriserende en transversale competenties. De laatste activiteit helpt om circulaire economie als thema grondiger te begrijpen. In bijna alle workshops en trajecten werken we hands-on aan een concrete output. Nochtans is de uitkomst steeds ondergeschikt aan competentieontwikkeling en het leerproces.

01/ DESIGNWORKSHOP EDU-ACTIE

Hoe werkt design thinking? In deze korte workshop gaan de deelnemers er concreet mee aan de slag. Na een introductie van circulaire economie ontwerpen de deelnemers antwoorden op een concrete vraag die zich op het kruispunt tussen circulaire economie, design thinking en educatie bevindt.

MEER WETEN >

02 / WORKSHOP BETERGEM

Betergem is een workshop waarbij deelnemers zich inleven in de rol van burgers van de fictieve stad Betergem in 2038. Ze zijn leden van een volksvergadering en dienen daarom beslissingen te nemen over de toekomst van Betergem op vlak van diverse thema’s zoals mobiliteit, wonen, werken, maken, consumeren, cultuur,...

MEER WETEN >

03/ WORKSHOP OVAM SIS TOOLKIT

De OVAM SIS Toolkit is een instrument om duurzaamheid te integreren in innovatie- en designprocessen om zo de waardecreatie te vergroten. SIS staat voor ‘Sustainable Innovation System’.

MEER WETEN >

04/ ONTWERPEN VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE

Tijdens deze workshop analyseert u de levenscyclus van een bepaald product en leert u de businessmodellen van de circulaire economie kennen. De deelnemers gaan op zoek naar strategieën om een ontwerp aan te passen zodat dit bruikbaar is in een circulaire economie.

MEER WETEN >

05/ ECODESIGN CHALLENGE

De OVAM Ecodesign Challenge is een 2-daags evenement waarbij studenten onder begeleiding van experts op zoek gaan naar een creatieve oplossing voor een maatschappelijke uitdaging. Hierbij doorlopen ze alle fases van het design thinking proces.

MEER WETEN >

06/ BOOTCAMP CIRCULAIRE ECONOMIE

Het bootcamp circulaire economie is een traject van 1 week waarin studenten, ondernemers en (young) professionals concrete oplossingen ontwerpen voor maatschappelijk relevante vragen in het domein van circulaire economie.

MEER INFO >

PRESENTATIE ‘BASICS VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE’

MEER WETEN >