OVAM SIS Toolkit

De OVAM SIS Toolkit is een tool om duurzaamheid te integreren in innovatie- en designprocessen om zo de waardecreatie te vergroten. SIS staat voor ‘Sustainable Innovation System’. Deze tool, ontwikkeld voor het bedrijfsleven, wordt ook ingezet in het Vlaams Hoger Onderwijs tijdens workshops voor studenten. Studenten, bij voorkeur van verschillende opleidingsprofielen, gaan samen aan de slag met deze toolkit rond innovatieve cases, afgestemd op de opleidingen. Als uitbreiding kan je deze workshop koppelen aan een relevant bedrijfsbezoek.

Voor wie?

Studenten Hoger Onderwijs.

 • Minimum deelnemers: 4
 • Maximum deelnemers: best veelvouden van 4 à 5.

Per begeleider max 5 groepen.

Wat levert het op?

TECHNISCHE COMPETENTIES

 • inhoudelijke kennismaking met circulaire economie, design thinking, circulaire businessmodellen, transitiemanagement en systeemdenken.

VALORISATIE-COMPETENTIES

 • bedenken van een concrete oplossing voor een complexe opgaven, visualiseren van een idee, presenteren en storytelling, time management;
 • attitudevorming rond duurzaamheid en circulariteit.

TRANSVERSALE COMPETENTIES

 • flexibiliteit, creativiteit, visieontwikkeling;
 • participatief, multidisciplinair werken, communicatie;
 • aanwakkeren duurzame ondernemingszin.

De flow

Ondersteuning

Vlaanderen Circulair kan je:

 • meer uitgebreid informeren over dit traject;
 • een draaiboek en PowerPoint aanleveren;
 • eventueel coachen in de organisatie van de workshop;
 • in contact brengen met geïnformeerde begeleiders.

Je kan de OVAM SIS Toolkit bestellen via ecodesign.vlaanderen-circulair.be/nl/tools/ovam-sis-toolkit.

Wil je deze informatie ontvangen, laat dan hier je gegevens achter.