Ontwerpen voor de circulaire economie

Tijdens deze workshop analyseer je de levenscyclus van een bepaald product en leer je de businessmodellen van de circulaire economie kennen. De deelnemers gaan op zoek naar ontwerpstrategieën om een ontwerp aan te passen zodat dit toegepast kan worden in een circulaire economie.

Voor wie?

In de eerste plaats studenten die een ontwerpopleiding volgen binnen het Hoger Onderwijs. Kan bij andere opleidingen uitgetest worden.

 • Minimum deelnemers: 4
 • Maximum deelnemers: best veelvouden van 4 à 5.

Per begeleider max 5 groepen.

Wat levert het op?

TECHNISCHE COMPETENTIES

 • inhoudelijke kennismaking met circulaire economie, design thinking, circulaire businessmodellen, transitiemanagement en systeemdenken.

VALORISATIE-COMPETENTIES

 • bedenken van een concrete oplossing voor een complexe opgaven, visualiseren, presenteren en storytelling, project management, time management;
 • attitudevorming rond duurzaamheid en circulariteit.

TRANSVERSALE COMPETENTIES

 • flexibiliteit, creativiteit, visieontwikkeling;
 • participatief, multidisciplinair werken, communicatie;
 • aanwakkeren duurzame ondernemingszin.

De flow

Ondersteuning

Vlaanderen Circulair kan je:

 • meer uitgebreid informeren over dit traject;
 • een draaiboek en PowerPoint aanleveren;
 • eventueel coachen in de organisatie van de workshop.

Wil je deze informatie ontvangen, laat dan hier je gegevens achter.