Lokaal Circulair
DOE-NETWERK VOOR CIRCULAIRE STEDEN EN GEMEENTEN

lokaal circulair

Doe-netwerk Lokaal Circulair

Vlaanderen Circulair wil de rol van lokale besturen in de transitie naar een circulaire samenleving kracht bijzetten. We willen via het doe-netwerk Lokaal Circulair verder bouwen op de bestaande circulaire voedingsbodem bij lokale besturen en hen ondersteunen in deze verandering. 

PUBLICATIE: Lokale besturen en de circulaire eonomie in Vlaanderen

In aanloop naar de start van dat netwerk verkende Vlaanderen Circulair hoe lokale besturen nu al bezig zijn met de circulaire economie. Alle resultaten lees je in dit helder rapport.

Wat houdt het doe-netwerk Lokaal Circulair in?

Lokaal Circulair is een doe-netwerk van beleidsmakers en doeners die inzetten op de circulaire transitie, of daar meer over willen weten. Klimaatplannen, de zorg voor duurzame stedelijke kwaliteit, leefbaarheid, welvaart en innovatie in de regio hebben baat bij een bewuste omgang met grondstoffen, materialen en afval.

DOE-NETWERK
LOKAAL CIRCULAIR

ALGEMEEN EN OPEN VOOR IEDEREEN

Een netwerk vol inspiratie, kennis, voorbeelden, tools en studies om mee aan de slag te gaan

SPECIFIEKE DOELGROEPEN:

(BOVEN)LOKALE BEGELEIDING

Circulaire strategie
Circulaire pilootprojecten

COMMUNITIES OF PRACTICE

Circulair aankopen
Circulaire stadsontwikkeling
Monitoring circulaire economie

1. Algemene werking voor iedereen

De algemene werking van het doe-netwerk Lokaal Circulair staat open voor iedereen die meetimmert aan een circulaire economie via beleid, projecten of allerhande initiatieven op lokaal of bovenlokaal niveau.

  • Als deelnemer ben je als eerste op de hoogte van de activiteiten en kan je deelnemen aan inspiratie-evenementen en referentiebezoeken.
  • Je hebt toegang tot relevante goede praktijken, geleerde lessen, ondersteunende tools en studies over de circulaire transitie op lokaal niveau. De website (onderdeel tools en inzichten in opmaak) speelt daarin een belangrijke rol.
  • Initiatieven van kleinere en grotere organisatiesworden in de kijker gezet, en dit rond diverse circulaire actiedomeinen en lokale beleidsinstrumenten.
  • Binnen de algemene werking hebben we ook aandacht voor het uitbouwen van een netwerk.

Ik sluit me aan bij het doe-netwerk Lokaal Circulair >

2. Begeleidingstraject

Naast de algemene werking, selecteerde het doe-netwerk een aantal lokale besturen voor een begeleidingstraject om een circulaire beleidsstrategie uit te werken en/of een circulair pilootproject op te zetten. De adviesbureaus CircleEconomy en Möbius staan in voor de begeleidingstrajecten. 

Meer info over het begeleidingstraject >

3. Verdiepen in Communities of Practice

Ten slotte, kan je binnen het doe-netwerk deelnemen aan een verdiepende werking rond drie thema’s. Voor deze zogenaamde Communities of Practice (CoP's) zal de focus liggen op

  1. Monitoring van de lokale circulaire economie;
  2. Circulair aankopen door lokale besturen (basis en gevorderden) en
  3. Circulaire stadsontwikkeling.

Wil je deelnemen aan één of meerdere CoP’s? Laat jouw voorkeuren weten via het formulier.

Teken in >

Wat willen we bereiken?

1
Een forum

Lokale besturen een plek bieden om hun circulaire ambities te delen, te tonen en te versterken.

2
Een netwerk

Een netwerk bouwen om ervaringen, kennis, uitdagingen en successen met elkaar te delen.

3
Meer ambitie

Mogelijk maken dat meer lokale besturen circulaire ambities stellen en gerichte projecten opzetten.

4
Politiek draagvlak

Het lokaal politiek draagvlak voor circulaire enonomie versterken.

5
Samenhang beleid

De samenhang vergroten tussen lokaal, provinciaal en Vlaams beleid.