TOOLS EN PLATFORMEN

De bomen door het bos

Op deze pagina's bundelen we een overzicht van business-to-business (B2B) tools die je kunnen helpen om circulaire principes in de praktijk toe te passen. We bieden de tools louter ter info aan en en vellen zelf geen oordeel over de kwaliteit van de tools.
We haalden voor dit overzicht heel wat mosterd bij de inventarisatie van Charlotte Cambier, Waldo Galle en Niels De Temmerman (VUB) en Adrian Hill (ULB).

Ontbreek er een tool? Tip ons! >

 

Uitgegeven door: Circulair Gebouwd

Maak de cirkel van jouw bouwproject rond

 

Uitgegeven door: Möbius Business Redesign NV

Zes stappen om de kans op Product-as-a-Service te grijpen

 

Uitgegeven door: VLAIO

gratis begeleidingstraject naar circulariteit

 

Uitgegeven door: VLAIO

Jouw cheat-codes naar circulariteit!

 

Uitgegeven door: VLAIO

Circulaire opportuniteiten op maat van jouw bedrijf

 

Uitgegeven door: Flanders DC

Ga voor kwaliteit

 

Uitgegeven door: Inchainge

Een innovatief webgebaseerd bedrijfssimulatiespel

 

Uitgegeven door: d.Hub

Meer weten over circulaire gebouwen?

 

Uitgegeven door: Baryon

Circulaire werkgelegenheidskansen ontketenen via het ESF-project S-Circel

 

Lijst met tools die kunnen worden gefilterd op basis van de productcategorie, het stadium van de aankoop en andere specifieke parameters, zodat u een selectie kunt maken van de meest geschikte tools voor uw aankoop.

 

Uitgegeven door: De Circulairebouweconomie

De catalogus vol inspirerende voorbeelden

 

Uitgegeven door: TNO, LBP en CIRCO

Helpt de milieu-impact van uw producten en organisatie te verminderen: van grondstof tot afvalverwerking

 

Uitgegeven door: Afval Circulair

Bouwen aan een circulaire economie

 

Uitgegeven door: Ikwilcirculairinkopen

Wat is circulair inkopen?

 

Uitgegeven door: Switchrs

De tool om uw circulair bedrijfsmodel te visualiseren

 

Uitgegeven door: Greendelta, D

's Werelds toonaangevende, hoogwaardige, open source software voor levenscyclusanalyse

 

Uitgegeven door: OpenLCA (Greendelta, D)​

CTI is ontwikkeld voor en door bedrijven

 

Uitgegeven door: Ideal-Co

How circular is your product?

 

Uitgegeven door: VITO, Econocom & Vlaanderen-Circulair

Eerste hulp bij financiering van circulaire projecten

 

Duurzaamheid: nu maken voor de toekomst

 

Uitgegeven door: One Click LCA Ltd

 

Uitgegeven door: Rijkswaterstaat (NL)

 

Uitgegeven door: Dubotool B.V.

 

Uitgegeven door: Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (NL)

 

Uitgegeven door: SMART SPP - Procura+

 

Uitgegeven door: Pianoo

 

Uitgegeven door: Vlaamse Overheid

 

Uitgegeven door: Rendemint

Circulair aankopen concreet maken

 

Uitgegeven door: Optimal Planet

Systeem voor duurzame en circulaire aankoop

 

Uitgegeven door: Ecochain Technologies

Activity Based Footprinting en levenscyclusanalyse

 

Uitgegeven door: Vlaamse overheid

Hoe milieuvriendelijk is een voertuig

 

Uitgegeven door: Europese Comissie

circulariteit en duurzaamheid in overheidsopdrachten vergemakkelijken

 

Uitgegeven door: Fido

Praktische hulp bij milieuvriendelijke aankopen

 

Uitgegeven door: Rijkswaterstaat (NL)

Op drie ambitieniveaus MVI-criteria kiezen

 

Uitgegeven door: Europese Comissie

Tools voor vijf verschillende productgroepen

 

Uitgegeven door: Circle Economy

Circulaire businessmodellen ontwerpen en lanceren

 

Uitgegeven door: Nordic Innovation

Duurzame businessmodellen uitwerken

 

Uitgegeven door: Circle Economy

De circulaire transitie in steden vormgeven

 

Uitgegeven door: Wanderful.Stream

Reststromen van KMO's in kaart brengen

 

Uitgegeven door: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw

Informatie voor opdrachtgevers, architecten en andere professionals

 

Uitgegeven door: Sirris

In 4 stappen ontdekken welke principes van de circulaire economie interessant zijn voor uw bedrijf

 

Uitgegeven door: MOSARD

Partners in de bouwketen samenbrengen

 

Uitgegeven door: Circonopoly

Jongeren onderdompelen in de wereld van circulair ondernemerschap

 

Uitgegeven door: The Blue Connection

De stappen om een bedrijf circulair te maken

 

Uitgegeven door: Circuler

De (her)ontwikkeling van circulaire bedrijventerreinen

 

Uitgegeven door: City Loops

Tool om strategieën, beleidslijnen en programma’s van een stad op een holistische manier te evalueren

 

Uitgegeven door: CityLoops

29 manieren waarop steden met hun materiaalboekhouding omgaan

 

Uitgegeven door: Tractebel-Engie

Valkuilen en mogelijkheden tot verbetering vinden

 

Uitgegeven door: Metabolism Of Cities

Gegevens van steden verwerken en analyseren

 

Uitgegeven door: Sentral Kluwer

Een centrale bron van informatie

 

Uitgegeven door: Samen Klimaatactief

5-stappenplan voor ondernemingen, organisaties en overheden

 

Uitgegeven door: Circle Economy

Ideeën en noden beter op elkaar afstemmen

 

Uitgegeven door: Vito

Leerlingen laten kennismaken met de circulaire economie

 

Uitgegeven door: Knowledge Hub

De circulaire economie begrijpen

 

Uitgegeven door: Circle Economy

Actieplannen creëren voor de circulaire economie

 

Uitgegeven door: Rijkswaterstaat

Leidraad van de overheid om kennis, werk en inspiratie over de circulaire economie te delen

 

Uitgegeven door: BREEAM

Duurzame ontwerpen in het masterplan integreren

 

Uitgegeven door: SADC

Een dynamische gronduitgiftestrategie

 

Uitgegeven door: Repair

Een innovatieve, interdisciplinaire open source geodesign decision support environment software

 

Uitgegeven door: Vlaanderen is duurzaam

Beoordeling van grote bouwprojecten

 

Uitgegeven door: Vlaanderen is duurzaam

Verzameling van criteria die helpen om duurzaamheid te meten

 

Uitgegeven door: Circular (Nordic) Regions

Toolkit om radicale samenwerking te ondersteunen voor de versnelling van de circulaire economie

 

Uitgegeven door: Cycle-Up

Platform voor de aan- en verkoop van tweedehands bouwmaterialen

 

Uitgegeven door: Backacia

Platform voor de aan- en verkoop van tweedehands bouwmaterialen

 

Uitgegeven door: Ideal & Co

'Chatbot' wijst je de weg naar mogelijke circulaire strategieën voor je product

 

Uitgegeven door: Smartyard

Het digitale platform voor de huur en verhuur van bouwmachines & werfmaterieel

 

Uitgegeven door: Samenwerk

Community voor Werkplekdelen

 

Uitgegeven door: Van Roey en WTCB

Een databank van Processen, Realisaties en Materialen ter ondersteuning van circulair bouwen, verzameld vanuit de praktijk.

 

Uitgegeven door: Metabolism of Cities

Materialen, ruimte en reststromen in kaart brengen in industriegebieden

 

Uitgegeven door: Palindroom

Databank van gescreende circulaire bouwproducten of -diensten

 

Uitgegeven door: Vlaamse Confederatie Bouw en FLOOW2

Voor het matchen en delen van bouwmaterieel en materiaaloverschotten tussen bedrijven in de bouwsector

 

Uitgegeven door: Rotor vzw

Bouwen en renoveren met hergebruik.

 

Uitgegeven door: Metabolism of Cities

Maak web based materiaalstroom-analyses

 

Uitgegeven door: Buro Boot

Marktplaats voor hergebruik van bouwmaterialen

 

Uitgegeven door: Superuse Studios

Urban mining-potentieel in kaart gebracht

 

Uitgegeven door: Sphera

Software om de Material Circularity Indicator (MCI) te berekenen voor je producten

 

Uitgegeven door: Remeha B.V. Netherlands

Handige gids voor circulaire productontwikkeling

 

Uitgegeven door: IDEAL&CO

Inzichtelijke basis-rekentool om circulariteit en waarde te meten

 

Uitgegeven door: CIRCULAR IQ

Selfassessment van de circulaire prestaties van je bedrijf

 

Uitgegeven door: Cenergie

Evaluatietool voor de circulariteit van gebouwen

 

Uitgegeven door: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Omvattende gids voor ecodesign en circulaire economie

 

Uitgegeven door: Use2Use

Circulaire ontwerp-toolkit die de eindgebruiker centraal stelt

 

Uitgegeven door: CFDA

Omvattende gids voor duurzame strategieën in mode

 

Uitgegeven door: Vlaanderen Circulair en TransitieNetwerk Middenveld

Workshop-pakket om samen een duurzame toekomst te verkennen

 

Uitgegeven door: De Sociale InnovatieFabriek

Laagdrempelige gids om impact te evalueren

 

Uitgegeven door: Vlaanderen Circulair & Steunpunt Circulaire Economie

Dé checklist voor circulaire economie-projecten

 

Uitgegeven door: Flanders DC en Vlaanderen Circulair

De gids naar een circulaire mode-industrie

 

Uitgegeven door: Vlaanderen Circulair en VLAIO

De expertendatabank voor de circulaire economie

 

Uitgegeven door: OVAM

De tool voor beter inzicht in je afval- en materialenbeheer

 

Uitgegeven door: EIT Raw Materials, VITO, Vlaanderen Circulair, TU Delft, Radboud Universiteit

De circulaire businessmodel mixer. Een bouwkit voor je project of onderneming.

 

Uitgegeven door: VITO

Maak spelenderwijs kennis met circulair ondernemen

 

Uitgegeven door: VITO

Een augmented reality game app over chemie, technologie en circulaire economie

 

Uitgegeven door: Vlaanderen Circulair

Een snelle check voor je circulaire aankoopproject

 

Uitgegeven door: Vlaanderen Circulair

Alle circulaire aankoopstrategieën in één handig overzicht

 

Uitgegeven door: OVAM

Bepaal de milieu-impact van jouw product en maak het verschil!

 

Uitgegeven door: MVO Vlaanderen

Stap voor stap werken aan een duurzaamheidsbeleid

 

Uitgegeven door: OVAM

De 'Tinder' voor reststromen: reststroom van de ene wordt grondstof voor de andere

 

Uitgegeven door: Vlaanderen Circulair & VITO

Verbeelding van een circulaire toekomst: hoe leven, wonen, werken en ondernemen we?

 

Uitgegeven door: The Ellen MacArthur Foundation en IDEO

Methodes en materialen om circulair te innoveren

 

Uitgegeven door: OVAM

Duurzaamheid in je innovatieproces: het 'Sustainable Innovation System' biedt een kader

 

Uitgegeven door: OVAM Ecodesign en Departement Omgeving

Ecodesign in het hoger onderwijs? De EHO-kit zet je op weg.

 

Uitgegeven door: Gewestelijke overheden België

Belgische tool om milieu-impact van materialen in gebouwen in kaart te brengen