Sustatool

Met de Sustatool kan je als KMO of kleinere organisatie werk maken van een duurzaamheidsbeleid. Deze tool biedt u een systematische en praktische no-nonsense aanpak. Jouw beleid krijgt zo een duurzaam duwtje in de rug.

De Sustatool methode biedt een managementproces-aanpak voor zelfsturende teams in organisaties. Hierbij kan je diverse duurzaamheidsaspecten op systematische wijze in de dagelijkse werking uitrollen en monitoren.

De Sustatool is een toegankelijk managementproces in 5 fases gebaseerd op een systeem van continue verbetering, waarbij je:

  • kijkt wat u al doet en wat de anderen doen (Analyseer);
  • inzet op wat u beter wil doen (Geef richting);
  • acties kiest uit een optielijst per thema (Concretiseer);
  • deze acties koppelt aan doelstellingen en een projectplanning- en uitvoering (Voer uit);
  • controleert of de doelstellingen bereikt werden (Rapporteer).

De Sustatool bestaat verder uit een volledig individualiseerbaar dashboard van 15 duurzaamheids- en optimalisatiethema’s waaruit je kan kiezen, verspreid over het niveau van:

  • product/service excellentie,
  • operationele excellentie,
  • organisationele excellentie.

Sustatool

Naar de Sustatool >

Uitgever MVO Vlaanderen

Categorieën Oriëntatie algemeen › Meten / evalueren ›

Gerelateerde tools