CE Kompas

Het CE Kompas is een checklist die aangeeft welke accenten van circulaire economie je kan leggen in een circulair project. Vlaanderen Circulair ontwikkelde de tool, het Steunpunt Circulaire Economie zorgde voor de methodologische onderbouwing. 

Het Kompas scoort een circulair project op 2 dimensies: ketenstappen en R-strategieën.

Ketenstappen

Ketenstappen zijn de klassieke stappen of fasen in de waardeketen van een bedrijf. Beginnend met het design van producten en diensten, het kiezen van grondstoffen, de eigenlijke productiefase, het regelen van de logistiek, de distributie, de gebruiksfase en tot slot het levenseinde van een product. Daarnaast werd ook een fase ‘strategie & beleid’ toegevoegd die gaat over het nemen van strategische beslissingen en aandacht voor de bredere inbedding van het project.

R-strategieën

Er zijn heel wat manieren om zorg te dragen voor materialen en producten in een circulaire economie. Zulke mogelijkheden vind je vaak opgelijst als zogenaamde R-strategieën (de letter R omdat in het Engels de meeste van deze strategieën met het voorvoegsel Re- beginnen). De vaakst geciteerde en meest bondige lijst bestaat uit drie van zulke strategieën: Reduce - Reuse - Recycle. Er zijn ook meer uitgebreide varianten, tot wel tien strategieën.

CE-Kompas

Naar het CE-Kompas >

Uitgever Vlaanderen Circulair & Steunpunt Circulaire Economie

Categorieën Oriëntatie algemeen ›

Gerelateerde tools