Online Material Flow Analysis Tool (OMAT)

Het Online Material Flow Analysis Tool (OMAT) is een gratis, open source tool die je kan gebruiken om een Material Flow Analysis (MFA) te doen.

De tool wil:

  • onderzoekers helpen hun dataset volgens standaarden op te bouwen;
  • het vergaren, updaten en becommentariëren van data vergemakkelijken en centraliseren;
  • simultane samenwerking aan dezelfde datasets mogelijk maken;
  • datasets eenvoduig deelbaar te maken met andere onderzoekers of het pubiek.

OMAT

Naar OMAT >

Uitgever Metabolism of Cities

Categorieën Omgaan met reststromen › Meten / evalueren ›

Gerelateerde tools