SMART SPP LCC-CO2 Tool

Deze tool werd ontwikkeld om te ondersteunen in het keuze proces tijdens de aanbesteding door het berekenen van de life cycle cost (LCC) en CO2-emissies van  verschillende producten en diensten. De tool is in het bijzonder bedoeld om innovatieve producten te evalueren dien nog in ontwikkeling zijn of nog op de markt moeten worden gebracht. 

Naar SMART SPP >

Uitgever SMART SPP - Procura+

Categorieën Circulair aankopen ›

Gerelateerde tools