Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

OPEN CALL 
INNOVATIEVE CIRCULAIRE ECONOMIEPROJECTEN

Komt er een nieuwe Open Call in 2020?

Voor de subsidies in 2020 is nog niets beslist. Een extern onderzoeksbureau is op dit moment bezig met een evaluatie van de Open Call als beleidsinstrument. Het is nog te vroeg om hierover al een timing of beslissing te kunnen communiceren. Je kan altijd via onze nieuwsbrief op de hoogte blijven van eventuele subsidie-opportuniteiten. Daar vertellen we het eerst:

Abonneren op de nieuwsbrief >

 

Vlaanderen Circulair en OVAM lanceerden tussen 2017 en 2019 drie projectoproepen om innovatieve en waardevolle circulaire economieprojecten te ondersteunen. Met de projecten willen we de theorie van de circulaire economie uittesten in de praktijk: wat werkt, wat werkt (nog) niet? Dat laat ons toe lessen te trekken voor beleid, ondernemers en maatschappij. In totaal ontvingen sinds 2017 al 188 projecten steun voor een bedrag van zo'n 16 miljoen euro.

Populariteit in de lift

Meer en meer organisaties vinden hun weg naar de Open Call Circulaire Economie. We vermoeden dat de popularitiet te maken heeft met:

  • de stevige opmars van het thema circulaire economie bij bedrijven, burgers, overheden en onderwijs & onderzoek;
  • de beperkte planlast van de subsidieregeling;
  • de openheid naar alle soorten indieners: ook vzw's en lokale overheden kunnen meedoen;
  • de hoge slaagkansen van projectvoorstellen bij vorige edities.

Open Call: indieningen en goedkeuringen

Het aantal indieningen verdubbelde op twee jaar tijd. Door die populariteit daalde weliswaar de kans op succes bij een indiening. We moesten in 2019 zo'n 213 projectindieners teleurstellen. Na 2018 was ook, zoals voorzien, de bijzondere regeling voor (de veel kleinere) projecten rond circulair aankopen afgelopen.

Diversiteit in thema's en indieners (cijfers 2019)

Open Call: thema's

Ook bij deze editie kregen projecten uit erg diverse sectoren een positief advies van de jury en dus subsidies. Bovenstaande grafiek toont de verdeling van het voornaamste thema waarop een goedgekeurd project inspeelt. Bouwprojecten zijn met 21% sterk vertegenwoordigd. Ook in de voorgaande edities was ongeveer 1 project op 5 een bouwproject. Nieuw zijn de projecten rond 'facility management': voor het eerst komen poetsdiensten en leveranciers van diensten voor crêches op het toneel.

Open Call: indieners

Vooral projecten van bedrijven kregen ondersteuning. Een klein derde zijn projecten van non-profitorganisaties. Dit zijn burgerinitatieven, milieuorganisaties, maar ook sectorfederaties, bedrijfsplatformen en onderzoeksorganisaties. Onderwijs- en onderzoeksinstellingen zijn meer dan vroeger vertegenwoordigd, lokale overheden veel minder.

 

Open Call: budget

Balans 2017-2019

Sinds 2017 investeerde de Vlaamse overheid zo'n 16 miljoen euro in experimentele circulaire economieprojecten. Dat is zonder de steun voor circulaire projecten die binnen de speerpuntclusters worden gevoerd.

Inmiddels zijn van de 188 projecten een 50-tal projecten afgerond. We bestuderen de bevindingen en proberen rode draden te ontdekken: wat zijn drivers, wat zijn drempels? Die proberen we zo toegankelijk mogelijk te maken:

  • we werken aan een knelpuntennota, met topics die we op de juiste beleidsfora kunnen (laten) aankaarten;
  • elk project communiceert zelf over geleerde lessen, die gaan we ook beknopt overnemen in onze doeners-databank;
  • we werken aan sectorpapers: voor specifieke sectoren beschrijven we wat er geleerd werd;
  • we publiceren een blogreeks met geleerde lessen uit interviews met project-bezielers. Het eerste artikel vind je hier.

OC in beeldAlle projecten 2017, 2018 en 2019 in één overzicht

We bundelden alle projecten op één poster. Zo kan je per productgroep of sector kijken welke projecten lopen of liepen en doorklikken naar een case fiche.

Download de poster >