Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

OPEN CALL 2019
INNOVATIEVE CIRCULAIRE ECONOMIEPROJECTEN

 

Opgelet:
De deadline van de Open Call was en is 4 september 2019 om 12 u 's middags. (Er sloop een foutje in de communicatie van een partner).

 

Vlaanderen Circulair en OVAM lanceren een nieuwe projectoproep om innovatieve en waardevolle circulaire economieprojecten te ondersteunen. De ronde 2019 is de derde uitgave, met een projectfonds van 4,9 miljoen euro. In totaal kregen bij voorgaande edities 135 projecten ondersteuning. 

De circulaire economie is één van de zeven ‘transitieprioriteiten’ van de Vlaamse regering. Vanuit de OVAM zal Vlaanderen Circulair deze omslag aanwakkeren. Ministers Muyters en Van den Heuvel zijn samen de voogdijministers voor de circulaire economie. Deze projectoproep kadert in dat beleid.

Open Call 2019

Voor wie?

Deze subsidies zijn bestemd voor (partnerschappen van) lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers. We moedigen samenwerkingen met andere partijen in de keten aan (van producent naar consument en terug).

Voor welke projecten?

Projecten die als experimenteel, demonstratie- en disseminatieproject kunnen dienen op vlak van:

 • circulaire stad, waarbij we efficiënter omgaan met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel door kringlopen slim te sluiten en de circulaire economie verankeren in het denken en doen van stedelijke bestuurders, organisaties, ondernemers en burgers;
 • circulair ondernemen, waarbij we nieuwe technologieën, tools of businessmodellen (vb. pay per use, deeleconomie) voor de circulaire economie uitproberen in de realiteit, bij voorkeur met een goede betrokkenheid van andere spelers in de keten. Deze subsidies dienen niet voor de financiering van zuivere productinnovaties. Elementen van maatschappelijke innovatie en acceptatie maken deel uit van de evaluatie.

Wat zijn de bedragen?

Vlaanderen Circulair (OVAM) subsidieert tot 80% van een project, met een maximum van 100.000 euro. Voor grotere projecten kan u een deelbegroting maken voor het stuk dat u wil laten subsidiëren.

Wat is de timing?

De deadline voor indiening is: woensdag 4 september 2019 om 12u 's middags.

De projecten starten in 2019, na goedkeuring, en moeten afgerond worden voor 31 december 2021. Het gesubsidieerde project kan deel uitmaken van een ruimer project, dat langer loopt.

Wat zijn de voornaamste kenmerken van een succesvol project?

 • de toepassing van innovatie in circulaire economie, die in het bijzonder inzet op één of meerdere van deze topics:
  1. partnersamenwerking in de keten (voorbij de bedrijfspoort en de comfort zone);
  2. systeemdenken (niet enkel focussen op één product, maar op een heel behoeftesysteem);
  3. slim ontwerp (dematerialisatie, optimalisatie, virtualisatie...)
  4. herstel, hergebruik & remanufacturing (verlengen levensduur van producten);
  5. nieuwe verdienmodellen (voornamelijk product-dienst-combinaties);
  6. intelligente retourlogistiek (traceerbaarheid, verzamelpunten, waarborgen, gedeeld transport...);
  7. toepassen van slimme technologie in een maatschappelijke context als driver voor CE (IOT, blockchain, AI, VR, AR, big data...)
 • voorbeeldwaarde wat betreft impact op vlak van duurzaamheid en circulaire stad, circulaire gebiedsontwikkeling of circulair ondernemen;
 • maatschappelijke en economische relevantie en opschaalbaarheid van het project, d.i. de mogelijkheid om het innovatieve concept op grotere schaal te kunnen hergebruiken;
 • goede specificering van de rollen en engagementen van de diverse partners in het project; projectvoorstellen met meerdere partners of met een goede wisselwerking met de relevante partners in de keten worden gezien als meerwaarde;
 • het project draagt bij tot het leren, de demonstratie en disseminatie van de principes van de circulaire economie; is men bereid om de kennis die opgedaan wordt in het project te delen, onder meer als case van Vlaanderen Circulair?

INFO VOOR INDIENERS

1

INFORMATIE­BROCHURE

De informatiebrochure is dé handleiding om succesvol in te dienen.

DOWNLOADEN >

2

VERSTERKEN: CE KOMPAS

Versterk je project met nieuwe inzichten via onze checklist-tool, het CE kompas.

NAAR HET KOMPAS >

VERSTERKEN: FAQ

We hebben een lijst van veelgestelde (juridische) vragen gemaakt. Check of er voor jou relevante issues tussen zitten.

NAAR DE FAQ>

3

INDIENFORMULIER

Via dit formulier kan je een subsidie-aanvraag indienen. Je kan tijdens het invullen het formulier tussentijds opslaan. Voel je vrij om erdoor te bladeren en 'kladwerk' te maken: we bekijken enkel definitief ingediende dossiers.

NAAR hET INDIENFORMULIER >

Onze blanco pdf-versie van het formulier kan je helpen bij de voorbereiding van je dossier:

DOWNLOAD EEN BLANCO FORMULIER >

 

OVER DE VORIGE EDITIES

In 2017 en 2018 kon Vlaanderen Circulair met de Open Call 135 circulaire economieprojecten financieel ondersteunen. Hieronder vind je de eerste twee calls in cijfers.

OC in cijfers

Overzicht van de gesubsidieerde projecten:

We maakten een overzichtsdocument en -poster van alle Open Call-projecten.

DOWNLOAD HET OVERZICHT >

DOWNLOAD DE POSTER >

Download de infobrochures voor de subsidieprojecten van editie 2018:

Open Call 2018 Circulaire Stad en Ondernemen

Circulaire stad en ondernemen

Deze subsidies zijn bestemd voor (partnerschappen van) lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers. We moedigen samenwerkingen met andere partijen in de keten aan (van producent naar consument en terug).

MEER WETEN >

Open Call 2018 Circulair Aankopen

Circulair aankopen

Deze subsidies zijn bestemd voor wie zich ingeschreven heeft als aankoper of ondersteunende partij in de Green Deal Circulair Aankopen. Meerdere partners van de Green Deal mogen uiteraard ook samenwerken.

MEER WETEN >

Download de infobrochures voor de subsidieprojecten van editie 2017:

Open Call Circulaire Stad en Ondernemen

Open Call Circulair Aankopen