GERICHTE CALL
CIRCULAIRE VOEDSELKETEN (2022)

 

Vlaanderen Circulair lanceert een projectoproep om innovatieve projecten in de circulaire voedselketen te ondersteunen. Minister van Omgeving Zuhal Demir maakte hiervoor 780.000 euro vrij. De call sluit af op 14 november 2022 - 9u.

OVAM en Vlaanderen Circulair nodigt partnerschappen van lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen en organisaties uit om experimenteer-, demonstratie- en disseminatieprojecten in te dienen, die een substantiële bijdrage leveren aan de preventie van voedselverlies en/of die voedselreststromen valoriseren tot voeding of voeder. 

Voor wie?

De oproep richt zich op partnerschappen van lokale overheden, (sociale) ondernemingen, onderzoeksinstellingen, non-profit organisaties die een project willen uitwerken rond het thema circulaire voedselketen en dat aansluit bij het actieplan van de werkagenda circulaire voedselketen.

Deze oproep wil eerder focussen op nieuwe ketensamenwerkingen, kringlopen sluiten buiten de reeds bestaande samenwerkingen, inzetten op minimale input voor een maximale output, … met het doel om bedrijfs-en sector overschrijdend te werken, alsook over de schakels heen binnen de productketens. 

Voor welke projecten?

De inhoudelijke focus van de call is de preventie van voedselverlies en hoogwaardige valorisatie van voedselreststromen, volgens de cascade van waardebehoud. De scope ligt op hoogwaardige valorisatie richting voeding, zodat de voedselkringloop gesloten kan worden.  Dit geldt voor de gehele (agro-) voedingsketen inclusief de consumptiefase. Met hoogwaardig wordt bedoeld dat voedselverlies en voedselreststromen gevaloriseerd worden richting voedsel (direct en indirect via voeder).  

Omwille van de recente, maatschappelijke uitdagingen en omwille van het feit dat voeding één van de basisbehoeften is, is het terugdringen van voedselverlies een prioritaire doelstelling.  Het voorkomen, reduceren, herverdelen, herwerken,… van voedselverlies en anderzijds het valoriseren van voedselreststromen in de voedselketen is dan ook één van de prioriteiten van de werkagenda circulaire voedselketen.

Deze oproep richt zich naar projecten in de praktijk; concrete, meetbare en zichtbare acties, die op het niveau van waardeketens en ecosystemen het verschil kunnen maken.   

Er dient tevens ook aandacht te gaan naar de complementariteit zowel met andere (bestaande) projecten en acties als met het bestaande instrumentarium beschikbaar bij de verschillende beleidsdomeinen.  Deze oproep wil vooral samenwerkingsverbanden ondersteunen, die buiten de bestaande subsidieregelingen en het regulier dienstenaanbod vallen. 

Wat zijn de vereiste kenmerken voor deze gerichte oproep?

Inhoudelijk:

Een bijdrage leveren aan het actieplan van de werkagenda circulaire voedselketen; het ondersteunen van het actieplan voedselverlies en biomassa (2021-2025), en met focus op preventie van voedselverlies en valorisatie van voedselreststromen tot voedsel of voeder.
 

Criteria:

 • Innovatie in de circulaire voedselketen 
  • Hoe draagt het project bij tot een innovatie op het niveau van de voedselketen of het bredere voedselsysteem? 
  • Welke innovatie kan een sterke impact hebben op het vermijden van voedselverlies? 
  • Welke (systemische) knelpunten worden aangepakt, zodat voedselverlies voorkomen wordt? 
  • Innovaties kunnen betrekking hebben op samenwerking, logistiek, communicatie, ondernemen, beleid en voedselontwerp.  
 • Economische-, sociale- en maatschappelijke relevantie, impact en opschaalbaarheid 
  • Zal dit innovatieve concept op grotere schaal kunnen hergebruikt worden?  
  • Heeft het project ook een sociale meerwaarde, zodat elke Vlaamse burger toegang heeft tot gezonde voeding?
  • Wat is de duurzaamheid (economisch, ecologisch, sociaal) van de innovatie op korte en lange termijn? 
  • Wat is de impact van de innovatie op de preventie van voedselverlies en valorisatie van voedselreststromen? (hoeveelheden, voedselarmoede, milieu-impact, euro’s) 
  • Worden er indicatoren gebruikt voor de opvolging van het project en de impact ervan? 
 • Relevant partnersamenwerking in en over de keten heen en gebaseerd op consortia  
  • Gaat het partnerschap voorbij de bedrijfspoort en de eigen comfortzone? 
  • Worden er verschillende complementaire partijen uit de keten en de maatschappelijke vijfhoek betrokken? 
  • Biedt de wisselwerking en de ervaring binnen het partnerschap voldoende garantie tot een succesvolle uitrol? 
 • De leer-, demonstratie- en disseminatiewaarde van het project 
  • Wat is de voorbeeldwaarde voor wat betreft de impact van het project op de circulariteit van de voedselketen en specifiek op het vermijden van voedselverlies? 
  • Wordt er voldoende aandacht besteed aan het capteren van leerlessen?  
  • Welke goede praktijken kunnen gedeeld worden?  En via welke kanalen wordt dit voorzien? 

Niet in deze oproep:

Projecten met als hoofddoel fundamenteel onderzoek of uitsluitende investeringsaanvragen worden uitgesloten.

Wat zijn de bedragen?

Vlaanderen Circulair (OVAM) subsidieert tot 80% van een project, met een maximum van 100.000 euro. Voor grotere projecten kan je een deelbegroting maken voor het stuk dat je wil laten subsidiëren.

Wat is de timing?

De deadline voor indiening is: maandag 14 november 2022 om 9u.

De goedgekeurde projecten moeten starten vóór 31 december 2022 en mogen maximaal 24 maanden duren. Het gesubsidieerde project kan deel uitmaken van een ruimer project, dat langer loopt. 

INFO VOOR INDIENERS

1

INFORMATIE­BROCHURE

De informatiebrochure is dé handleiding om succesvol in te dienen.

DOWNLOADEN >

 

2

VERSTERKEN: CE KOMPAS

Versterk je project met nieuwe inzichten via onze checklist-tool, het CE kompas.

NAAR HET KOMPAS >

VERSTERKEN: FAQ

We hebben een lijst van veelgestelde (juridische) vragen gemaakt. Check of er voor jou relevante issues tussen zitten.

NAAR DE FAQ>

3

INDIENFORMULIER

Via dit formulier kan je een subsidie-aanvraag indienen. Je kan tijdens het invullen het formulier tussentijds opslaan. Voel je vrij om erdoor te bladeren en 'kladwerk' te maken: we bekijken enkel definitief ingediende dossiers.

NAAR hET INDIENFORMULIER >

Onze blanco versie van het formulier kan je helpen bij de voorbereiding van je dossier:


Blanco in pdf >

LEIDRAAD RAPPORTAGE

Klik hier