Ondernemen in de circulaire economie

Circulaire business modellen renderen. Door een beter gebruik van hulpbronnen zou het Europese bedrijfsleven jaarlijks 630 miljard euro kunnen besparen. Ontdek hier meer over deze nieuwe manieren van bedrijfsvoering.

De kern van de circulaire economie is dat je niets verloren laat gaan: net als in de natuur blijven grondstoffen in eindeloze lussen in het systeem circuleren. Met winsten voor iedereen: de planeet, de business en de burgers. De koppeling tussen ecologische en economische winst zorgt voor de wervende kracht van de circulaire economie: duurzaamheid wordt plots een kans, in plaats van iets-van-te-moeten.

Het aantal bedrijven dat brood ziet in de circulaire economie neemt toe. Grote bedrijven tasten af, bankiers bestuderen hun rol, start-ups lanceren nieuwe concepten. De meest innovatieve spelers vormen een nog kleine, maar belangrijke niche. Zij onderwerpen de circulaire principes, die zo mooi staan op papier, aan de harde test van de markt. Wil de consument mee? Krijgen we de financiering rond? Is het daadwerkelijk duurzamer wat we doen?

5 circulaire business modellen

Hieronder tonen we hoe bedrijven concreet kunnen inspelen op de circulaire economie. We geven telkens een voorbeeld van een Belgische voorloper. Een onderneming kan grosso modo vijf wegen bewandelen in de richting naar meer circulariteit:

  1. Circulaire input
  2. Grondstoffen herwinnen
  3. Levensduur verlengen
  4. Deelplatformen
  5. Product als een dienst

Onderstaande grafiek, geleend van Accenture, brengt de verschillende business modellen in kaart. De dikke cirkel centraal stelt de keten of levenscyclus voor van een product: van grondstof over verkoop tot levenseinde en terugname. Doorheen die keten kunnen verschillende lussen of extra kringlopen gemaakt worden.
Bijvoorbeeld: een product dat defect raakt bij gebruik/consumptie, kan na herstel opnieuw in dezelfde gebruiksfase terecht komen.

5 business modellen circulaire economie

1. Gebruik circulaire inputs

Het begint bij het begin: produceer zoveel mogelijk met hernieuwbare energie, biogebaseerde, afbreekbare of recycleerbare grondstoffen. Gebruik minder materialen, dematerialiseer of virtualiseer. Koop ook circulair aan.

Bijvoorbeeld:

 

maandag 11 juli 2022

Op zoek naar een manier om perfect recycleerbare bitumen dakbedekking duurzaam af te werken, ontwierp Claerhout Aluminium het kliksysteem ‘Roofing Clips’. Roofing Clips is een circulair systeem wa…

 

dinsdag 12 april 2022

Al eeuwenlang maken we chocolade van cacaobonen, maar wist je dat 70% van de vrucht errond weggegooid wordt? Cabosse Naturals, een startup van Barry Callebaut, wil die pulp en schil upcyclen en intro…

 

maandag 28 maart 2022

Bureau Bouwtechniek bouwde een nieuw kantoor en besteedde, zoals het altijd doet, veel aandacht aan duurzaamheid. Dat uit zich op alle vlakken. Locatie. BB koos voor een kantoor in de Michel de Br…

 

2. Grondstoffen herwinnen

Herwin bruikbare grondstoffen en/of energie van afgedankte producten of nevenstromen (vaak uit een andere kringloop dan de eigen kringloop).

Bijvoorbeeld:

 

donderdag 11 januari 2018

In kantoorgebouwen zijn interieurwanden heel vaak slechts tijdelijk van aard. Na een bepaalde periode ontstaat er een nood om de ruimte anders in te delen en dan worden binnenwanden, van welk type oo…

 

maandag 15 maart 2021

BIGH bouwt aan een netwerk van aquaponische stadsboerderijen in de grote steden Steeds meer mensen wonen in stedelijke gebieden en de behoefte aan vers en veilig voedsel stijgt elke dag. Intensiev…

 

vrijdag 7 september 2018

Industriegebieden zijn grootverbruikers van grondstoffen, maar zijn ook nog grotendeels onontgonnen terrein voor de circulaire economie. Industriële activiteiten zijn nog vaak weinig onderling gecoör…

 

3. Levensduur verlengen

Verleng de functionele levenscyclus van een product door herstel, upgrading en herverkoop. Calculeer al in de designfase het tweede en derde leven van een product in: kies voor modulair ontwerp, demonteerbare stukken, vlot herstelbare onderdelen.

Bijvoorbeeld:

 

donderdag 9 juni 2022

Een babytheek is een handig uitleensysteem voor babyspullen die slechts kort nodig zijn. Mensen die klein wonen, een beperkt budget hebben, radicaal kiezen voor minder spullen of slechts enkele keren…

 

zaterdag 26 maart 2022

Als bouwbedrijf koopt Groep Van Roey jaarlijks een groot aantal bouwsystemen en -producten in. Binnen ons engagement om deel te nemen aan de Green Deal Circulair Aankopen (GDCA) hebben we de ambitie …

 

woensdag 28 augustus 2019

Het project Circuit x Plein Publiek is een samenwerking van De Kringwinkel Antwerpen (Circuit) en Café Congé (Plein Publiek). Het doel is om thema’s rond duurzaamheid en circulariteit op een aantrekk…

 

4. Deelplatformen

Een intensiever gebruik van producten mogelijk maken door gedeeld gebruik/toegang of eigendom.

Bijvoorbeeld:

 

woensdag 18 mei 2022

De sector van de kinderopvang staat onder druk. Lage marges, hoge werkdruk … Naast zorgaanbieders zijn kinderdagverblijven steeds vaker ondernemingen met personeel en een uitgebreide administratie. O…

 

vrijdag 13 mei 2022

Verpakkingen zijn één van de grootste ecologische problemen van het moment. De jaarlijkse geproduceerde volumes, zo’n 170 kg per inwoner van de Europese Unie, overbelasten de huidige verwerkingscapac…

 

zondag 16 februari 2020

OpenStructures (OS) is een ontwerpmethodologie voor open modulair en collaboratief bouwen. Het faciliteert circulaire materiaalstromen en het hergebruik en herstel van componenten. Door al tijdens de…

 

5. Product als een dienst

Bied toegang tot een product aan en behoud de eigendom, om zo ten volle de voordelen te genieten van een gesloten kringloop.

Bijvoorbeeld:

 

zondag 10 januari 2021

Op het wetenschapspark in Diepenbeek is een nieuwe, multidisciplinaire onderzoekssamenwerking in ontwikkeling. In dit onderzoeks- en valorisatiecentrum wil POM Limburg circulaire bouw promoten vanuit…

 

donderdag 4 april 2024

Vandaag een woning bouwen, gebeurt bijna altijd met nieuwe materialen die slechts een keer gebruikt worden: gevelsteen, beton, isolatie, funderingsmateriaal … Aan hun levenseinde belandt het grootste…

 

vrijdag 1 december 2023

In de klassieke architectuurpraktijk is er weinig tijd en ruimte om het takenpakket nog verder uit te breiden met onderzoek naar circulair bouwen.  Met het Interdisciplinair Circulair Architectuur…