Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Ondernemen in de circulaire economie

Circulaire business modellen renderen. Door een beter gebruik van hulpbronnen zou het Europese bedrijfsleven jaarlijks 630 miljard euro kunnen besparen. Ontdek hier meer over deze nieuwe manieren van bedrijfsvoering.

De kern van de circulaire economie is dat je niets verloren laat gaan: net als in de natuur blijven grondstoffen in eindeloze lussen in het systeem circuleren. Met winsten voor iedereen: de planeet, de business en de burgers. De koppeling tussen ecologische en economische winst zorgt voor de wervende kracht van de circulaire economie: duurzaamheid wordt plots een kans, in plaats van iets-van-te-moeten.

Het aantal bedrijven dat brood ziet in de circulaire economie neemt toe. Grote bedrijven tasten af, bankiers bestuderen hun rol, start-ups lanceren nieuwe concepten. De meest innovatieve spelers vormen een nog kleine, maar belangrijke niche. Zij onderwerpen de circulaire principes, die zo mooi staan op papier, aan de harde test van de markt. Wil de consument mee? Krijgen we de financiering rond? Is het daadwerkelijk duurzamer wat we doen?

5 circulaire business modellen

Hieronder tonen we hoe bedrijven concreet kunnen inspelen op de circulaire economie. We geven telkens een voorbeeld van een Belgische voorloper. Een onderneming kan grosso modo vijf wegen bewandelen in de richting naar meer circulariteit:

  1. Circulaire input
  2. Grondstoffen herwinnen
  3. Levensduur verlengen
  4. Deelplatformen
  5. Product als een dienst

Onderstaande grafiek, geleend van Accenture, brengt de verschillende business modellen in kaart. De dikke cirkel centraal stelt de keten of levenscyclus voor van een product: van grondstof over verkoop tot levenseinde en terugname. Doorheen die keten kunnen verschillende lussen of extra kringlopen gemaakt worden.
Bijvoorbeeld: een product dat defect raakt bij gebruik/consumptie, kan na herstel opnieuw in dezelfde gebruiksfase terecht komen.

5 business modellen circulaire economie

1. Gebruik circulaire inputs

Het begint bij het begin: produceer zoveel mogelijk met hernieuwbare energie, biogebaseerde, afbreekbare of recycleerbare grondstoffen. Gebruik minder materialen, dematerialiseer of virtualiseer. Koop ook circulair aan.

Bijvoorbeeld:

 

woensdag 3 november 2021

Rijwoningen vormen de korrel en de textuur van een stad of dorp, van straten en pleinen. Je vindt ze in alle maten, van smalle compacte arbeidershuisjes tot brede luxueuze panden. Veel van deze wonin…

 

woensdag 23 december 2020

In Vlaanderen staan nog een heleboel te verbouwen eengezinswoningen. Maar als je als particulier verbouwt volgens circulaire principes, dan bots je al snel op een aantal hordes: er is een heel bos aa…

 

woensdag 23 december 2020

Circulaire innovatie vindt moeilijk ingang binnen de bouwwereld: uitvoerders en investeerders mijden liever risico’s rond nieuwe bouwtechnieken en vallen vaak terug op traditionele bouwoplossingen. D…

 

2. Grondstoffen herwinnen

Herwin bruikbare grondstoffen en/of energie van afgedankte producten of nevenstromen (vaak uit een andere kringloop dan de eigen kringloop).

Bijvoorbeeld:

 

maandag 15 maart 2021

BIGH bouwt aan een netwerk van aquaponische stadsboerderijen in de grote steden Steeds meer mensen wonen in stedelijke gebieden en de behoefte aan vers en veilig voedsel stijgt elke dag. Intensiev…

 

vrijdag 7 september 2018

Netwerk Bewust Verbruiken wil met het project 'Repairable' bijdragen aan de transitie van een lineair naar een circulair economisch model. Door repareerbaarheid en kwaliteit van producten te verbeter…

 

vrijdag 7 september 2018

Dit project van de V.U.B. wil de levensduur van producten verlengen door een open source matchmaking platform voor materialen te combineren met een regionaal overzicht van de milieu-impact van deze m…

 

3. Levensduur verlengen

Verleng de functionele levenscyclus van een product door herstel, upgrading en herverkoop. Calculeer al in de designfase het tweede en derde leven van een product in: kies voor modulair ontwerp, demonteerbare stukken, vlot herstelbare onderdelen.

Bijvoorbeeld:

 

dinsdag 15 januari 2019

Het doel is het implementeren van een waardeketen voor eendenkroos, een vrij op het water drijvende waterplant. Eendenkroos heeft potentieel om landbouwkundige afvalstromen te zuiveren en daarbij eiw…

 

dinsdag 15 januari 2019

Met dit project willen we het concept van de Babytheek, een uitleendienst voor babyspullen, uitrollen over heel Vlaanderen via de Huizen van het Kind. De brede verspreiding van de naam en het concept…

 

dinsdag 15 januari 2019

Blue Gate Antwerp wordt van brownfield omgevormd tot een duurzaam, eco-effectief en watergebonden bedrijventerrein. Het Blue Gate Circulair Construction Consolidation Centre zal zelf volgens deze cir…

 

4. Deelplatformen

Een intensiever gebruik van producten mogelijk maken door gedeeld gebruik/toegang of eigendom.

Bijvoorbeeld:

 

zondag 16 februari 2020

OpenStructures (OS) is een ontwerp-methodologie voor open modulair en collaboratief bouwen. Het faciliteert circulaire materiaalstromen en vergemakkelijkt het hergebruik en het herstel van componente…

 

zaterdag 15 februari 2020

Gebouwbeheerders met een groot patrimonium beschikken vaak over woongebouwen met gelijkaardige kenmerken. Typisch hebben de gebouwbeheerders een langetermijnvisie op de renovatie ervan, gespreid over…

 

zondag 16 februari 2020

Mobble on the move wil een modulair en ecologisch bouwsysteem marktrijp maken dat gezond wonen en werken voor iedereen toegankelijk maakt. Deze circulaire Mobble bouwt voort op het project waarmee UG…

 

5. Product als een dienst

Bied toegang tot een product aan en behoud de eigendom, om zo ten volle de voordelen te genieten van een gesloten kringloop.

Bijvoorbeeld:

 

maandag 8 februari 2021

Karen en Christophe werden op 25 april 2019 eigenaar van een rijhuis in Mechelen. Ze hebben er grootse plannen mee: er een passiefhuis van maken waarin ze levenslang kunnen blijven wonen. Modulair d…

 

dinsdag 19 januari 2021

Verouderde (sociale) woningen upcyclen en kansen creëren voor gezinnen met beperkte financiële middelen om een eigen woning te verwerven. Dat is waar het UP-project om draait. Traditioneel worden …

 

dinsdag 19 januari 2021

Innovatie wordt in de bouwsector het snelst opgepikt als het toelaat om voor een lagere of eenzelfde prijs een gelijkwaardige of een hogere kwaliteit aan te bieden. En dat is precies wat SuReal beoog…