Plein Publiek + Circuit

De circulaire hotspot in Antwerpen

Op de Plein Publiek site draait alles om circulariteit. De locatie is dan ook gevestigd in de Antwerpse wijk Circulair Zuid – de wijk van de toekomst die inwoners stimuleert om duurzaam om te springen met energie, water, afval en materialen. Hiervoor slagen ook Plein Publiek en circulaire partner Circuit de handen in elkaar.

De evenementenlocatie en het community-center – een spin-off van De Kringwinkel Antwerpen – trekken de kaart van circulariteit en laten daar iedereen van meegenieten. Zo organiseren ze events waarop iedereen welkom is, om circulariteit bij een zo breed mogelijk publiek in de kijker zetten. Iedereen kan er komen proeven van de vele mogelijkheden die er bestaan om duurzamer te leven én duurzamer plezier te maken.

Circuit festival

Circulaire initiatieven & ondernemers

In de Serre van Plein Publiek werden milieuvriendelijke parketvloeren gelegd door Nobel Flooring en Water-link voorziet in een lokale, compacte waterzuiveringsinstallatie.  Die verzamelt het regenwater en het gebruikte water van de handenwassers en de keuken. Dit water wordt gezuiverd tot puur water om er dan drinkbaar water van te maken dat terug kan worden gebruikt in de keuken of het restaurant.
Daarnaast wordt het groen in de serre verzorgd door PLNT, dat in één van de containers planten kweekt op basis van pesticide-vermijdende LED-technologie én voor 97% aan waterhergebruik doet. Daarnaast onderzoekt Ecopower of ze de site van verticale zonnepanelen en batterijen kan voorzien. Op het dak, maar ook op de containerwand en zelfs in de balustrades. Ook het restaurant in Plein Publiek draait volledig op zero-waste.

PLNT

Tegelijkertijd bevinden zich in de containers de werk- en verkoopruimten van inventieve creatievelingen, ontwerpers en ondernemers met duurzame businessmodellen. In de brede waaier aan diensten en producten die zij aanbieden ligt de nadruk steevast op circulariteit en herbestemming van materiaal.

Plein Publiek & Circuit als informatiecentrum

Ook het elektro-, en fiets-herstelatelier van De Kringwinkel Antwerpen kreeg – onder de naam Circuit – een plekje in de containers van Plein Publiek. Buurtbewoners kunnen er terecht voor ateliers, repaircafés en uitleendiensten waar ze materiaal kunnen delen, lenen, herstellen en hergebruiken. Verder slaan Circuit en Plein Publiek geregeld de handen in elkaar om buurtmarktjes, events en circulaire speaker-corners op poten te zetten. Op die manier willen beide organisaties een platform en buurthub creëren voor kennisdeling rond circulariteit.