Plein Publiek + Circuit

Innovatieve en experimentele circulaire beleving

Het project Circuit x Plein Publiek is een samenwerking van De Kringwinkel Antwerpen (Circuit) en Café Congé (Plein Publiek). Het doel is om thema’s rond duurzaamheid en circulariteit op een aantrekkelijke manier over te brengen aan een doelpubliek van 18- tot 34-jarigen.

We focussen daarbij niet enkel op nieuwere topics rond reen upcycling, maar houden onze scope bewust voldoende breed om ook meer klassieke initiatieven rond hergebruik, herstelactiviteiten, uitleen- en deelinitiatieven een plek te geven. Om duurzaamheid op zoveel mogelijk verschillende manieren te benaderen, willen we ook thema’s rond voedselverspilling, ecologische vervoersmiddelen en bewust consumeren onder de aandacht brengen.

De dragers voor het overbrengen van onze thema’s zijn een Facebookpagina waarop we context aanreiken bij relevante content rond duurzaamheid, een Instagrampagina waarop we kritisch denken stimuleren via visuelere prikkels en maandelijkse fysieke evenementen in ons containerdorp op de site van Plein Publiek.

We vinden het tevens belangrijk om voldoende positieve en duurzame alternatieven aan te reiken om zo ook te komen tot duurzame gedragsverandering.

Circuit festival

 

PLNT

 

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We organiseerden groepsaankopen voor 14 duurzame producten, waarbij in totaal 207 unieke kopers zich inschreven op een of meerdere aankopen.
  2. Tijdens de coronacrisis linkten we ons thema hergebruik aan het populaire begrip staycation en organiseerden we een trip op tweedehandsfietsen in eigen land. 10 onbekenden beleefden samen een tof avontuur en we toonden aan dat plezier niet perse nieuw materiaal vereist.
  3. We ondersteunden twee jonge ondernemers om hun droomproject werkelijkheid te maken: Botega - upcycled design glassware, drinkglazen gemaakt uit gerecycleerde flessen.
  4. Via het project Reclaimed, een samenwerking met Edmire, tonen we hoe een belangrijke fractie Senseo-koffiemachines met ontbrekende onderdelen toch nog kan worden verkocht.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Het is niet eenvoudig mensen warm te maken voor een thema dat nog niet helemaal is ingeburgerd. En het is nog moeilijker om hen actief te betrekken bij events waar de nadruk eerder ligt op informatie vergaren, en niet zozeer op consumeren.
  2. De afgelegen locatie van onze pop-upcontainersite waar onze evenementen werden georganiseerd, was ontegensprekelijk een nadeel. Organische passage is immers broodnodig om een aanzuigeffect van geïnteresseerden te creëren.
  3. Om een voldoende breed publiek te bereiken, is enkel een boodschap rond duurzaamheid overbrengen weinig succesvol. Mensen zoeken voornamelijk plezier, zingeving en verbinding. Het is beter om in te spelen op deze primaire behoeften en die dan op een zo duurzaam mogelijke manier vorm te geven.
  4. Regelmaat en volharding zijn belangrijk wanneer het verhoopte succes op zich laat wachten. Het is belangrijk dat ons doelpubliek duidelijkheid heeft over wat het op welk moment van wie kan verwachten. Hiervan afwijken creëert gemakkelijk problemen, zowel intern als naar bezoekers en deelnemers toe.
49 events georganiseerd
263 groepsaankopen
2.000 km fietsavontuur

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Het voortbestaan van Circuit en Plein Publiek is verzekerd. Circuit neemt vanaf 1 mei 2021 intrek in het Palazzo Verde in de Antwerpse wijk Nieuw Zuid. Vandaaruit zal het verder timmeren aan de weg richting duurzame gedragsverandering door de nadruk te blijven leggen op positieve alternatieven.

Ook Plein Publiek krijgt een nieuwe locatie, op de site van Blue Gate. Het stimuleren van bewuste keuzes bij jongeren door beleving en ervaring vormt een van de belangrijkste speerpunten.