Wingparent

Samen naar circulaire kinderopvang

De sector van de kinderopvang staat onder druk. Lage marges, hoge werkdruk … Naast zorgaanbieders zijn kinderdagverblijven steeds vaker ondernemingen met personeel en een uitgebreide administratie. Ook de almaar strengere wetgeving en vereisten maken het niet eenvoudiger.

Wingparent wil kinderdagverblijven ontzorgen door een ecosysteem op te richten rond alle producten (voeding, farmaceutica …) en diensten (afvalverwerking, onderhoud ...) die zij nodig hebben in hun dagelijkse werking. Daarbij beheren we de hele keten in hun plaats: producten en diensten worden door ons aangekocht, beheerd en aan de deur geleverd. Die positie laat ons toe aankoopgedrag te sturen in de richting van circulaire producten en diensten, en op die manier een bijdrage te leveren aan een circulaire transitie in de kinderopvangsector.

Concreet willen we met dit project circulaire transitietrajecten opstarten bij kinderdagverblijven, waarbij we eerst een analyse uitvoeren van de organisaties en hun aankoopgedrag, om vervolgens begeleiding te bieden om hen op het circulaire pad te brengen. Dat kan zijn in de vorm van financiële informatie, opleidingen, ervaringsuitwisseling, good practices, workshops … Zo geven we een aanzet tot het label ‘Circulaire Kinderopvang’.

Download pdf bestand

Leon Furrow (Wingparent)

Sectoren

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We voerden een gedetailleerde aankoopanalyse van alle segmenten uit in drie kinderopvanglocaties, waarna we uitgebreide begeleidingstrajecten uitwerkten met verschillende testproducten.
  2. De drie voorbeeldprojecten werden opgeschaald naar 25 opvanglocaties die ondertussen deels of volledig zijn overgeschakeld op ons systeem van automatische voorraadsturing.
  3. We creëerden een digitaal leerplatform waar kinderdagverblijven o.a. activiteitenboxen kunnen downloaden. Elke thematische box telt voor iedere weekdag een leuke, vaak duurzame activiteit met een online element. Die omgeving wordt nog verder aangevuld.
  4. Aan het digitale leerplatform hebben we een forum gekoppeld in een beschermde omgeving waar verschillende groepen ervaringen kunnen uitwisselen.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. We hebben een digitaal leerplatform ontwikkeld omdat begeleidende opleidingen, events, workshops … door de coronapandemie telkens werden uitgesteld. Dat platform heeft een grote meerwaarde gezien de blijvende impact, maar vroeg wel om een grote tijdsinvestering bij de opstart.
  2. De pilootprojecten brachten een aantal technologische barrières van onze huidige technologie (webshop, ERP-systeem, ..) aan het licht. Om tot de gewenste, verregaande voorraadsturing te komen en het systeem op te schalen, zullen we nog meer moeten investeren in dit luik.
  3. De onvoorspelbaarheid van de coronapandemie was een stoorzender voor ons project, want voor automatische voorraadsturing rekenen we net zoveel mogelijk op voorspelbaarheid. Wel zorgde de pandemie ervoor dat kinderdagverblijven vlotter dan verwacht bereid waren om over te schakelen op ons systeem.
  4. Er bestaat momenteel nog geen consensus over wat een circulair label exact inhoudt. We hebben nood aan een tool die de duurzaamheidsimpact van de aankoop van verschillende producten berekent (en vergelijkt), zodat wij als bedrijf steeds kunnen kiezen voor het juiste circulaire product.
3 testprojecten
25 deelnemende opvanglocaties
1 leerplatform
5 activiteitenboxen

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Dankzij dit subsidietraject kreeg ons project een stevig duwtje in de rug, waardoor we een bankfinanciering konden verkrijgen en onze aanvraag voor een VLAIO-ontwikkelingsproject ditmaal wel werd goedgekeurd.

Verder hebben een hele reeks nieuwe spelers leren kennen in de kinderopvangsector, samenwerkingen onderzocht en partnerships aangegaan.

We mogen concluderen dat we ons project kunnen verankeren en het zeker verder zullen ontwikkelen, verbeteren en opschalen.