Zoeken

In het kader van de circulaire maakindustrie zal Vlaanderen het duurzaam gebruik van textiel en elektronica stimuleren. Dat is nodig om de omslag te maken naar een circulaire economie, waarbij produc…

Momenteel verdwijnt end-of-life(bedrijfs)textiel nog grotendeels in de verbrandingsoven samen met het restafval. Het overige deel wordt afgevoerd buiten de EU of in beperkte mate gerecycleerd in ons …

Living Lab Circulair Textiel streeft naar het maximaal sluiten van de textielkringloop. Textiel zo lang mogelijk in circulatie houden, doorbreekt de heersende take-make-waste trend in de lineaire tex…

De NOOSA® Circular Fiber brengt de textielindustrie naar een duurzaamheidsniveau als nooit tevoren. Dankzij bio-hernieuwbare materialen, zoals suikers, en de baanbrekende NOOCYCLE® technologie, is de…

SIOEN is een Vlaamse wereldspeler op het vlak van technisch textiel. Met hun spin-off ATSEA Technologies en het SeaConomy-project in Nieuwpoort verkennen ze het potentieel van algenkweek als grondsto…

Maar liefst 50% van de Vlaamse kledij komt terecht bij het restafval. Dat is jammer, zeker als we weten dat de teelt van katoen, het hoofdbestanddeel van de meeste kledij, enorm milieubelastend en ar…

Ariadne Innovation is een startup van Julie Lietaer en Florence Lootens, waarmee ze de textiel- en mode-industrie willen wil informeren, inspireren en verbinden om de sector duurzamer te maken. Hierv…

Het REuse in style Lab onderzoekt hoe de levensduur van textiel verlengd kan worden en hoe er meer ingezet kan worden op hergebruik. Kwaliteit staat daarbij steeds centraal en dat wordt gegarandeerd …

Kringwinkel, Oxfam en Wereldmissiehulp streven naar een meer circulair gebruik van textiel. Het Living Lab ‘onderstromen textiel’ onderzoekt of de partners de recyclage voor een deel op zich kunnen n…

Het project ‘Circulair Textiel Labo’ werkt aan de lokale ontwikkeling van opschaalbare sorteer-, snij-, naai- en herstelconcepten voor het verwerken van textielreststromen. Hiervoor worden concrete c…

ietStof vzw is een lokaal Antwerps naaiatelier dat de nadruk legt op werken met bestaande materialen en zo gebruikte stoffen weer in omloop brengt. Door die opgewaardeerde producten te verkopen, doen…

Via het project TOP-atelier (Textiel Omschakeling Procesatelier) wil het opleidingsfonds van de Belgische mode- en confectie-industrie bouwen aan een professionele productieketen voor de verwerking e…