Zoeken

In het kader van de circulaire maakindustrie zal Vlaanderen het duurzaam gebruik van textiel en elektronica stimuleren. Dat is nodig om de omslag te maken naar een circulaire economie, waarbij produc…

Momenteel verdwijnt end-of-life(bedrijfs)textiel nog grotendeels in de verbrandingsoven samen met het restafval. Het overige deel wordt afgevoerd buiten de EU of in beperkte mate gerecycleerd in ons …

SIOEN is een Vlaamse wereldspeler op het vlak van technisch textiel. Met hun spin-off ATSEA Technologies en het SeaConomy-project in Nieuwpoort verkennen ze het potentieel van algenkweek als grondsto…

Ariadne Innovation is een startup van Julie Lietaer en Florence Lootens, waarmee ze de textiel- en mode-industrie willen wil informeren, inspireren en verbinden om de sector duurzamer te maken. Hierv…

Maar liefst 50% van de Vlaamse kledij komt terecht bij het restafval. Dat is jammer, zeker als we weten dat de teelt van katoen, het hoofdbestanddeel van de meeste kledij, enorm milieubelastend en ar…

Het recycleren van textiel staat nog in zijn kinderschoenen. Naast de textielsector kunnen ook grote verbruikers van textielmaterialen een wezenlijke bijdrage leveren om de textielrecyclage of -herge…

Via het project TOP-atelier (Textiel Omschakeling Procesatelier) wil het opleidingsfonds van de Belgische modeen confectie-industrie bouwen aan een professionele productieketen voor de verwerking en …

ietStof vzw is een lokaal Antwerps naaiatelier dat de nadruk legt op werken met bestaande materialen en zo gebruikte stoffen weer in omloop brengt. Door die opgewaardeerde producten te verkopen, doen…

CiLAB is een textielcollectief van Shawkat, Jan en Sibille waarmee ze circulair textiel creëren terwijl ze hun kennis met anderen delen en bewustwording creëren voor de circulaire transitie in hun se…

De circulaire economie is volop in opmars binnen de textielsector. Er werden al belangrijke eerste stappen gezet, maar tot op vandaag slaagde geen enkel textielbedrijf erin om daadwerkelijk alle gron…

Alle partners in de Belgische textielketen nodigen u van harte uit op het MoTIV-event “Hoe circulair bedrijfstextiel aankopen?” Kom daarom op 15 oktober naar The Lab en laat je inspireren door concr…

Het Lazarus project had als doel een nieuwe lokale textielwaardeketen “bedlinnen” voor ziekenhuizen op te zetten door de klassieke lakens op basis van milieuonvriendelijk katoen, met soms een aandeel…