Living Labs on Fibre

Een meer circulair gebruik van textiel

Kringwinkel, Oxfam en Wereldmissiehulp streven naar een meer circulair gebruik van textiel. Het Living Lab ‘onderstromen textiel’ onderzoekt of de partners de recyclage voor een deel op zich kunnen nemen en leveren ze een structureel samenwerkingsmodel aan.

Kringwinkel, Oxfam en Wereldmissiehulp verwerken jaarlijks tonnen textiel. Hoewel bedrijven streven naar maximaal lokaal hergebruik, belandt een groeiend deel van de textiel helaas op de afvalberg. De reden daarvoor is te vinden in de dalende productkwaliteit binnen de fast-fashion industrie die de markt overheerst.

Samen met een reeks circulaire partners gaan Kringwinkel, Oxfam en Wereldmissiehulp de uitdaging aan om zoveel mogelijk hoogwaardige recyclage uit de niet-herbruikbare stromen te halen. Het partnerschap onderzoekt daarbij of het zelf een deel van die verwerking op zich kan nemen, zoals een (gedeeltelijke) ontmanteling of een eerste voorsortering voor recyclage. Ze zorgen met andere woorden voor een focus op het transparant en duurzaam verwerken van de onderstromen van consumententextiel en voorzien zo de mogelijkheid voor opschaling.

Tegelijk maken de Kringwinkel, Oxfam en Wereldmissiehulp een structureel samenwerkingsmodel mogelijk voor inzamelaars uit de social profit en (circulaire) textielverwerkers. Ze ontwikkelen de best mogelijke logistieke opzet van het partnerschap, maar zorgen ook voor een duurzaam financieel plan voor het opzetten van gemeenschappelijke infrastructuur voor de sortering op de vezelsoort van textiel. Samen met een reeks partners zetten ze zo in op een performant uitsorteercentrum om zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw in te zetten.

HERW!N

Partners Kringwinkel VITeS, Kringwinkel WEB, Wereld-Missiehulp, OXFAM SOLIDARITE - OXFAM SOLIDARITEIT, Kringwinkel Antwerpen, Kringwinkel Zuiderkempen, VITO, Kringwinkel Ateljee, De Kringloopwinkel Deltagroep, Ariadne Innovation, HNST Studio, Centexbel - VKC

Sectoren

Thema's

Organisaties