CIRCLETEX

Nationaal circulair inzamelsysteem voor textielproducten

Momenteel verdwijnt end-of-life(bedrijfs)textiel nog grotendeels in de verbrandingsoven samen met het restafval. Het overige deel wordt afgevoerd buiten de EU of in beperkte mate gerecycleerd in ons land en in de buurlanden. Het is zowel een ecologisch als economisch verlies om die waardevolle grondstoffen zomaar te verbranden of uit Europa te laten vertrekken. Het is ook moeilijk te controleren wat er buiten de EU nog met deze materialen gebeurt.

De Belgische modefederatie Creamoda wil proactief te werk gaan en samen met de Federatie van de Belgische Textielverzorging (FBT), de Federatie van de Belgische textiel-, hout- en meubelproducenten (Fedustria) en de Federatie van de Belgische afval- en recyclagesector (Denuo) een nationaal inzamelsysteem opzetten om de vrijgekomen textielstromen in België selectief in te zamelen, te sorteren voor lokaal hergebruik en indien mogelijk te recycleren tot nieuwe vezels.

Concreet willen we met dit project eerst onderzoek voeren naar de hoeveelheden en samenstelling van het geproduceerde en end-of-lifetextiel in België, alsook naar de bestaande recyclagetechnologieën en normen, om vervolgens op zoek te gaan naar mogelijke inzamel- en verwerkingsscenario’s voor ons inzamelconcept.

Het doel is om dit project te laten uitmonden in de creatie van een beheersorganisatie voor end-of-lifebedrijfstextiel, in de vorm van een vzw.

Download pdf bestand

Creamoda vzw

Partners Federatie van de Belgische textielverzorging vzw, Fedustria vzw, Federatie van de Belgische recuperatie van textiel vzw, Recydata vzw

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We ontwikkelden een rapporteringssysteem om de hoeveelheid en samenstelling van bedrijfskledij die in België op de markt komt in kaart te brengen. We inventariseerden eveneens de hoeveelheden end-of-lifetextiel.
  2. We voerden onderzoek naar de verschillende beschikbare technologieën en hun beperkingen om textielvezels op een ecologische en economische manier terug in de keten te brengen.
  3. We definieerden een aantal inzamel- en verwerkingsscenario’s om na te gaan op welke plaats in de keten ons inzamelconcept Circletex een toegevoegde waarde kan vormen en hoe het zijn primaire doelstellingen kan inlossen.
  4. We analyseerden de bestaande normen en labels voor Recycled Content in stoffen en bedrijfskledij. We willen een protocol ontwikkelen om op een uniforme manier het aandeel Recycled Content te berekenen en te certificeren met een Circletex-certificaat.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Om de doelstellingen van Circletex kracht bij te zetten, zullen we moeten inzetten op een reeks stimulerende acties bij verschillende actoren uit de keten, bijvoorbeeld financiële stimulansen, extra communicatie en proefprojecten of werkgroepen.
  2. We zien veel toekomst in chemische recyclage, maar dat is momenteel nog niet industrieel beschikbaar in de EU omdat het zo duur is. Tot op heden slaagt enkel Saxcell in Europa erin om polyester op een chemische manier te recycleren, en die capaciteit wordt bijna volledig ingenomen door Coca-Cola.
  3. Kledij met veel elastaan, veel verschillende vezels en harde punten is nog moeilijk recycleerbaar. Ook is de informatie op het samenstellingsetiket niet altijd correct. Kledingproducenten moeten beter samenwerken met de recyclagesector zodat er al in het ontwerp rekening wordt gehouden met hergebruik.
1.480 ton plat linnen / jaar
4.823 ton werkkleding / jaar
625 ton beschermende kleding / jaar
6.919 ton bedrijfstextiel totaal / jaar

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

We zijn erin geslaagd om met het project Circletex de drie hoofdactiviteiten te ontwikkelen van de toekomstige vzw Circletex, namelijk een rapporterings- en monitoringsysteem voor end-of-lifebedrijfstextiel, een uniform en betrouwbaar certificatiesysteem voor Recycled Content in bedrijfstextiel en het faciliteren van de samenwerking rond circulariteit binnen de keten.

De vzw Circletex is momenteel officieel ‘in oprichting’. We zullen het systeem initieel opstarten met eigen middelen, maar een UPV en/of terugnameplicht zal het voorbestaan op lange termijn verzekeren. Eenmaal de inzameling van de eerste textielstroom optimaal functioneert, willen we het systeem stapsgewijs verder uitbouwen naar alle andere textielstromen.

Gerelateerde cases

 

17/01/2018

 

11/01/2018