Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

CIRCLETEX

Fashion goes circular

Momenteel wordt in België textiel einde-leven met het groot huisvuil mee verbrand in de verbrandingsovens. Slechts een klein deel van dit textiel einde-leven wordt in de buurlanden gerecycleerd. Het project CIRCLETEX wil verder gaan op het OVAM-rapport circulair bedrijfstextiel van 2017.

CIRCLETEX wil nagaan met alle spelers binnen de keten van bedrijfskledij, beschermkledij en plat linnen, of er een systeem kan opgezet worden waarbij het ingezamelde textiel einde-leven van deze stromen, kan hersteld, herbestemd of gerecycleerd worden.

  1. Het is vanuit milieu- en economisch standpunt een verlies om waardevolle grondstoffen uit Europa te laten vertrekken.
  2. Het is moeilijk om na te gaan wat er in de afzetmarkten in het Verre Oosten met deze materialen gebeurt.
  3. Het is in een economische en ecologische context niet gezond om onze producten te verschepen naar de hoogste internationale bieder, noch om het ingezameld einde-leven textiel gewoon te verwerken in onze lokale verbrandingsovens.

Bij recyclage kunnen de nieuwe vezels hergebruikt worden bij de productie van nieuwe bedrijfskledij, beschermkledij, plat linnen of andere textieltoepassingen. We richten onze focus dan ook in dit project op productstromen waarvan de verschillende spelers in de keten en de productiemethoden goed gekend zijn. Meerdere Vlaamse productiebedrijven, wasserijen en linnenverhuurders zijn actief in dit domein. De handelaars en de inzamelaars ervan moeten samenwerken om de technische uitdagingen die textiel einde-leven met zich meebrengt, in kaart te brengen en oplossingen te vinden voor bv. gemengde vezels, contaminatie... Bedrijven die zich specialiseren in het ontrafelen van verschillende types textielvezels, zullen eveneens deel uitmaken van deze samenwerking. Het unieke aan dit project is dat materialen in een circulaire kringloop worden gebracht binnen eenzelfde sector. De recyclage van ingezameld textiel in lokale Vlaamse toepassingen wordt hierbij gestimuleerd, wat zeker tot extra werkgelegenheid zal leiden.

Download pdf bestand

Creamoda vzw

Partners Federatie van de Belgische textielverzorging vzw, Fedustria vzw, Federatie van de Belgische recuperatie van textiel vzw, Recydata vzw

Sectoren