Financiering van nieuwe circulaire bedrijfsmodellen

Waar zitten de knelpunten, waar de oplossingen?

Momenteel is de circulaire economie volop in ontwikkeling. Wat je vroeger moest aankopen, kun je nu steeds vaker gebruiken, delen of huren. Er zijn in ons land al honderden circulaire projecten ontwikkeld die daarop willen inspelen, maar toch bevinden die zich vaak nog in een opstartfase. Willen die een significante impact op milieu en economie hebben, is opschaling nochtans noodzakelijk. Spijtig genoeg wordt de groei van dergelijke projecten vaak gehinderd door onder meer een gebrek aan financiële kennis en aangepaste financieringsmiddelen.

Daar wil Econocom als financiële dienstverlener iets aan doen. We willen bedrijven met circulaire projecten hogere slaagkansen bieden en de circulaire economie een duw in de rug geven. We maakten een uitgebreid rapport op, waarmee we een antwoord willen bieden op de belangrijkste vragen rond circulaire financiering en waarin we nieuwe businessen financieringsmodellen voorstellen.

Voor dit rapport analyseerde Econocom de problemen en kansen in de financiering van circulaire projecten voor de drie betrokken partijen: bedrijven, overheden en financiële partners, en dat op business-to-business (B2B) of businessto- business-to-consumer (B2B2C) niveau. De financiële oplossingen zijn dus niet rechtstreeks voor particulieren bedoeld.

Het rapport omvat een aantal succesvolle praktijkvoorbeelden, en per betrokken partij een overzicht van de huidige knelpunten en misverstanden, gekoppeld aan opportuniteiten en een hele reeks raadgevingen.

Download het rapport >

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. Om de (financiële) kennis omtrent circulaire economie en ondernemen te verruimen en misvattingen weg te werken, focust het rapport eerst uitgebreid op het begrip circulaire economie en het begrip leasing.
  2. Econocom gaat ook dieper in op de ervaringen van twee bedrijven die de stap hebben gezet naar circulair ondernemen. We bekijken de manier waarop ze de uitdagingen van hun circulaire financiering hebben omgebogen tot een succesverhaal, aangevuld met onze eigen ervaringen.
  3. Het rapport verduidelijkt een hele reeks bestaande misverstanden en uitdagingen (o.a. over leasing) met bijhorende opportuniteiten, en dat zowel voor ondernemingen, financiële partners en overheden.
  4. Ten slotte geeft Econocom concreet advies om de financiering van circulaire economie te stimuleren. We tonen het belang aan van een actieve onderlinge samenwerking tussen bedrijven, financiële instellingen en overheden en geven een reeks concrete aanbevelingen voor elk van de betrokken partijen.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Circulaire bedrijfsmodellen mikken op het maximaal benutten van grondstoffen en producten, bijvoorbeeld door herstelling of hergebruik. Er is duidelijk behoefte aan financieringsmodellen die de verlengde levensduur van producten en bedrijfsmodellen met product-dienstcombinaties in rekening brengen.
  2. Bij kredietaanvragen van ondernemingen met circulaire projecten steken de investeringsrisico’s nog te veel af tegen het potentiële investeringsrendement, waardoor die initiatieven minder kansen krijgen. De instrumenten bestaan om dat investeringsrisico te verdelen over meerdere partijen, maar die zijn te weinig gekend.
  3. Ondanks een aantal succesverhalen over leaseformules als financieringsmiddel voor circulaire bedrijfsmodellen, neemt de circulaire economie slechts een klein aandeel van de leasemarkt in. Dat wordt onder meer veroorzaakt door een aantal misverstanden over leasing, waarmee we trachten komaf te maken.
  4. De overheid is zich bewust van het potentieel van circulaire modellen, maar steunt nog voornamelijk lineaire initiatieven. De overheid en gemeenten zouden beter een voorbeeldrol nemen bij circulaire aanbestedingen en aankopen, of bijvoorbeeld blokkerende regelgevingen vervangen door fiscale stimulansen.
28 concrete aanbevelingen
16 knelpunten met opportuniteiten
2 circulaire succesverhalen

Gerelateerde cases