De Nieuwe Samenzweerders

Werknemers helpen hun bedrijf bij de circulaire overgang

Het project De Nieuwe Samenzweerders ondersteunt werknemers die hun bedrijf of organisatie willen helpen bij de overgang naar een meer circulaire en ecologische aanpak.

De Nieuwe Samenzweerders is een trajectbegeleiding die geëngageerde werknemers de nodige theorie en persoonlijke coaching geeft om van hen echte ‘social intrapreneurs’ te maken, zodat ze op een economisch verantwoorde manier een sociale en ecologische meerwaarde kunnen creëren binnen hun onderneming. Deelnemers krijgen een jaar lang ondersteuning om hun idee uit te werken, en gedurende die tijd ontwikkelen ze de nodige vaardigheden, strategieën en attitude om het veranderingsproces van onderuit op te starten.

Het project verliep in verschillende fases. Eerst werkten we een theoretisch framework uit rond sociaal en circulair intrapreneurship en ontwikkelden we een innovatieve coaching methodologie. Vervolgens zetten we een pilootproject op voor de begeleiding van een eerste aantal intrapreneurs. Doorlopend vonden er verschillende bedrijfsbezoeken en events plaats en werd er extra ingezet op de nodige communicatie rond het thema sociaal en circulair intrapreneurship.

Download pdf bestand

Arbeid & Milieu

Partners HOWEST, de Hogeschool West-Vlaanderen

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We hebben een uiterst innovatieve coaching methodologie voor social en circular intrapreneurship ontwikkeld. De methodologie focust op de intrapreneur als persoon en op verschillende hefbomen die aanwezig zijn om bepaalde barrières ‘op te heffen’.
  2. Tijdens het piloottraject werden al 8 intrapreneurs uit 3 organisaties begeleid. Aangezien de coaching vooral op lange termijn inzet, is het nog te vroeg om de exacte impact te meten. Toch spreken de deelnemers al van een grote meerwaarde.
  3. We hebben veel ingezet op disseminatie. Naast verschillende bedrijfsbezoeken, events en communicatie via sociale media, ontwikkelden we ook nog een folder, videomateriaal, een blog, nieuwsbrieven …
  4. Onze methodologie wordt nog gebruikt voor minstens 4 verschillende vervolgtrajecten en zal verder blijven groeien. De maatschappelijke en economische meerwaarde zal dan ook voelbaar worden, zeker doordat we vooral werken op niveau van bewustzijn en hefboomeffecten.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Social & circular intrapreneurship is een nieuwe term in Vlaanderen en heeft nog geen duidelijk theoretisch en praktisch kader. Dat maakt onze methodologie ook zo innovatief. Intrapreneurs vallen echter niet zo op en identificeren zichzelf niet meteen als dusdanig, wat het moeilijk maakt om potentiële kandidaten en good practices te vinden.
  2. Het uitwisselen van kennis en ervaring tussen intrapreneurs onderling heeft een grote meerwaarde. Hoe verschillend de sector ook is, intrapreneurs ondervinden dezelfde drempels, die vaker sociaal dan technisch van aard zijn. Daarom kozen we er gaandeweg voor om meer sessies samen te organiseren, naast de begeleiding op de werkvloer.
  3. In de toekomst willen we extra inzetten op een meer flexibele manier van samenwerken. Ons partnerschap was immers opgebouwd vanuit een klassiek model van vooraf bepaalde rolverdelingen, en speelde daardoor niet altijd goed in op veranderingen. Dat leidde soms tot onduidelijkheid en spanningen.
8 intrapreneurs in pilootproject
59 deelnemers bedrijfsbezoeken
9 + 300 9 events met 300 deelnemers
125.000 extra steun van ESF

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

De innovatieve methodologie ontwikkeld in dit project heeft verschillende deuren geopend voor zowel Reset.Vlaanderen als HOWEST. Zo werd de coachingmethode getest bij studenten van HOWEST, en wordt ze nu nog steeds gebruikt binnen de opleiding Netwerkeconomie om duurzaamheid en entrepreneurship/intrapreneurship meer onderbouwd te ontwikkelen.

Reset.Vlaanderen kreeg op haar beurt 25.000 euro van het ING Fonds om in 2020 een nieuw begeleidingstraject op te zetten. Om deelnemers extra tools aan te reiken rond stakeholdermanagement en participatie van collega’s is dit in samenwerking met Levuur.

Om het traject aan te passen aan de specifieke context van vakbonden, werd vanuit het Europees Sociaal Fonds een projectsubsidie goedgekeurd van 125.000 euro.

Daarnaast wordt de methodologie via Creative Commons beschikbaar onder een licentie, zodat ook andere organisaties ermee aan de slag kunnen en de methode op hun beurt kunnen delen met de rest van de wereld.

Gerelateerde cases