De makelarij

Een plek voor retailers en horeca-uitbaters om samen ecologisch te ondernemen

Het project van De Makelarij ontstond toen 3 partners het idee kregen om het poortgebouw van de voormalige Ambiorixkazerne in Tongeren om te bouwen tot een coördinatiecentrum dat circulair ondernemen in de stad mogelijk maakt.

Het gebouw, gerenoveerd met herbruikbaar afvalmateriaal, vormt nu een incubatorplek waar starters met creatief maaktalent en duurzame concepten de kans krijgen om betaalbaar een ruimte te huren om een atelier, winkel of showroom in onder te brengen. De activiteiten van deze starters draaien rond circulariteit (circulaire grondstoffen, herstelatelier, tweedehands ...) of bevatten een principe van deeleconomie. De initiatieven die goed draaien en verhuizen om verder te groeien, maken plaats voor nieuwe ondernemers.

Samen onder een dak kunnen ze aan kringloop-ondernemen doen: de reststoffen van de ene kunnen dienen als grondstof voor de andere.

Of de creaties van de ene kunnen dienen als verkoopbaar product voor de andere. De Makelarij is tegelijk ook een plaats waar de circulaire ondernemers hun krachten kunnen bundelen om een betere marketing te voeren die andere consumentengroepen aanspreekt en inspireert om meer circulair te gaan kopen. En zo maken we onze cirkel rond.

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. De Makelarij biedt een uniek onderdak voor starters die willen inzetten op duurzaam ondernemen. Ateliers voor schrijnwerkerij, upcycling, workshops, een deel-fotostudio … Er ontstonden onderling ook al veel interessante samenwerkingen tot zelfs spin-offs.
  2. Ook scholen vinden hun weg naar ons centrum. We kunnen een interessante educatieve bijdrage leveren doordat er kostbare kruisbestuiving ontstaat tussen jongeren en de makers. Hetzelfde geldt voor jeugdbewegingen en sportverenigingen waarmee we intussen samenwerken.
  3. De Makelarij vormt eveneens een plek voor sociaal minderbedeelden, door samenwerkingen met onder andere het dagcentrum voor personen met een handicap Nederheem, het maatwerkbedrijf De Wroeter, het multicultureel familiefestival AmbioMix …
  4. Om het juiste publiek voor de makers aan te trekken, organiseren we evenementen zoals markten, tentoonstellingen, optredens ... Zo dragen we onze steen bij aan cultuurbeleving in Tongeren. Via beleefmomenten, lezingen en workshops ontdekken klanten en partners de mogelijkheden van circulair ondernemen.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Met dit project konden we duidelijk zien hoe de bewustwording om duurzamer te leven, steeds verder groeit. Dat wordt duidelijk weerspiegeld in de aanpak van de verschillende bedrijven en organisaties waarmee we samenwerken.
  2. De Makelarij brengt veel meer in beweging dan de circulaire ondernemers die er een plek huurden. We vormen een echte maatschappelijke meerwaarde en zijn meer dan ooit een community waar mensen samenkomen en circulair besmet worden. Net dat community-gevoel speelt een belangrijke rol voor de uitwisseling van circulair gedachtegoed.
  3. Het is nog moeilijk om onze exacte ecologische impact te meten. Momenteel volgen we de vooruitgang per partner op via halfjaarlijkse gesprekken, maar er bestaat niet echt een objectief universeel meetinstrument om die vooruitgang bij te houden en te vergelijken.
  4. We willen het gedrag van consumenten nog meer beïnvloeden zodat ze bewuster en minder louter op prijs kopen. We willen graag projecten ondersteunen die circulariteit beleefbaar maken en feedback genereren. Veel bedrijven willen zich circulair inzetten, maar willen mensen die producten wel kopen?
50 partnerships op 2 jaar tijd
2 directe jobs gecreëerd
14 nieuwe circulaire ondernemingen gestart

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Wij zijn blij dat we de kans hebben gekregen dit project op te zetten en een eerste circulaire hub uit de grond hebben gestampt. Het heeft ons gesterkt in onze aanpak en ideeën, en graag beginnen we vastberaden aan de volgende fases van dit project.

Door op hetzelfde elan verder te gaan, zullen we nieuwe partners kunnen aantrekken en nieuwe ondernemers inspireren. Het zal nodig zijn om ons coördinatiecentrum uit te breiden met extra werkkrachten. Ook kunnen we op andere plekken nieuwe coördinatiecentra opstarten. Het wordt wel een uitdaging voor de toekomst om dit financieel mogelijk te maken.

Verder willen we met het coördinatiecentrum nog meer de consument benaderen en sensibiliseren. Dat zal vragen om een vernieuwde communicatiestrategie.

Gerelateerde cases