Infografieken

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Daarom bieden we infografieken aan over diverse aspecten van de circulaire economie. Hieronder al onze grafieken.

 

vrijdag 17 november 2017

De radicale essentie.

 

vrijdag 17 november 2017

Hoe evolueert de functionaliteit van materialen doorheen een productleven?

 

vrijdag 17 november 2017

Hoe evolueert de functionaliteit van materialen doorheen een productleven?

 

dinsdag 21 juni 2022

De R-strategieën zijn een praktisch handvat voor circulair ondernemen. Deze strategieën staan geordend op de mate van circulariteit.

 

donderdag 18 februari 2021

Circulair bouwen is bouwen met een beter, zuiniger gebruik van hulpbronnen. Dat doen we door in een intense samenwerking slimmer te ontwerpen en kringlopen te sluiten.

 

donderdag 29 augustus 2019

Een overzichtelijke checklist van wat je allemaal kan doen als aankoper om circulair te gaan.

 

vrijdag 17 november 2017

DLL (Nederlandse financiële instelling) merkt dat B2B-omgevingen steeds vaker gereviseerde of gerenoveerde bedrijfsmiddelen inzetten. Hieraan aangepaste financieringsoplossingen zijn dan ook onmisbaa…

 

vrijdag 17 november 2017

Een circulair businessmodel kan de ‘total cost of ownership’ van een product verlagen t.o.v. een lineair businessmodel.

 

vrijdag 17 november 2017

The Ellen MacArthur Foundation berekende dat de circulaire economie, onder impuls van de technologische vooruitgang, de Europese grondstoffenproductiviteit met 3% kan laten stijgen. Dit komt voor de …

 

vrijdag 17 november 2017

Als technologische veranderingen vooruit lopen op sociale, zakelijke en politieke veranderingen, ontstaan kansen voor disruptieve innovatie.

 

vrijdag 17 november 2017

De materiaalwaarde van een tweedehands smartphone is onbeduidend ten opzichte van de waarde die je kan boeken door herverkoop of hergebruik van componenten. Recyclage is dus best de laatste optie.

 

vrijdag 17 november 2017

Milieubelastingen zijn goed voor zo'n 5% van de totale belastingen in België. Dat aandeel veranderde nauwelijks in het voorbije decennium.

 

vrijdag 17 november 2017

Urban mining, ofwel: de recyclage van materialen die al in ons economisch systeem circuleren, rendeert veel meer dan ertsen ontginnen om dezelfde materialen te winnen.

 

vrijdag 17 november 2017

Hoe lang gaan de voorraden van enkele belangrijke grondstoffen nog mee?

 

vrijdag 17 november 2017

Hoe lang gaan de voorraden van enkele belangrijke grondstoffen nog mee?

 

vrijdag 17 november 2017

De case van Kodibox: hergebruik van verhuisdozen rendeert.

 

vrijdag 17 november 2017

Gemiddeld 18% van de aangekochte grondstoffen gaat in een bedrijf verloren.

 

vrijdag 17 november 2017

Een overzicht van het Europees pakket voor de circulaire economie.

 

vrijdag 17 november 2017

Derden-financiers spelen een belangrijke rol om product-dienst systemen mogelijk te maken. Hier het voorbeeld van ESCO's (energy service company) voor investeringen in energie-transitie.

 

vrijdag 17 november 2017

Welke factoren helpen product-dienst systemen vooruit en welke werken tegen?

 

vrijdag 17 november 2017

Een overzicht van de belangrijkste pistes om aankopen circulair te maken.

 

vrijdag 17 november 2017

Welke business modellen sluiten kringlopen doorheen de productieketen?

 

vrijdag 17 november 2017

Welke business modellen sluiten kringlopen doorheen de productieketen?

 

vrijdag 17 november 2017

Een overzicht van de verschillende schakels in een productieketen. Systeemdenken staat centraal.

 

vrijdag 17 november 2017

Een overzicht van de verschillende schakels in een productieketen. Systeemdenken staat centraal.

 

vrijdag 17 november 2017

De enorme kapitaal-accumulatie van de jongste jaren bewijst: de deeleconomie is al lang geen verschijnsel in de marge meer.

 

vrijdag 17 november 2017

Vliegtuigen zijn een hotspot van dure, kwalitatieve materialen. De onontgonnen voorraad van deze materialen is vaak problematisch.

 

vrijdag 17 november 2017

Wat denken CEO's over grondstoffenschaarste en doen ze er iets aan?

 

vrijdag 17 november 2017

De meest gangbare voorstelling van de circulaire economie. Een adaptatie van het origineel van de Ellen MacArthur Foundation.

 

vrijdag 17 november 2017

De meest gangbare voorstelling van de circulaire economie. Een adaptatie van het origineel van de Ellen MacArthur Foundation.

 

vrijdag 17 november 2017

De circulaire economie is als theoretisch kader populair geworden, maar de belangrijkste opdracht ligt nog voor ons: het realiseren van het echte potentieel.

 

vrijdag 17 november 2017

Een overzicht van het spectrum aan mogelijke product-dienst systemen.

 

vrijdag 17 november 2017

Welke deel-initiatieven zijn er in Vlaanderen? (momentopname)

 

vrijdag 17 november 2017

Wat zijn de potentiële voordelen van een product-dienst systeem?

 

vrijdag 17 november 2017

Wat is de link tussen circulaire economie en klimaatinspanningen?

 

vrijdag 17 november 2017

Onze versie van de voorstelling van de lineaire economie door The Ellen MacArthur Foundation.

 

vrijdag 17 november 2017

Er zijn tal van pistes om oude banden een nieuw leven te geven.

 

vrijdag 17 november 2017

Drie modellen voor logistiek in de circulaire economie, afhankelijk van de aard van het product.

 

vrijdag 17 november 2017

Ook tijdens het leven van onze producten benutten we de materialen inefficiënt. Een wagen staat 96% van zijn leven geparkeerd.

 

vrijdag 17 november 2017

Deze grafiek toont hoe Vlaanderen Circulair samenwerkt met de speerpuntclusters van het Vlaams innovatiebeleid.

 

vrijdag 17 november 2017

Deze grafiek toont uitgebreid hoe Vlaanderen Circulair samenwerkt met de speerpuntclusters van het Vlaams innovatiebeleid.