Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Infografieken

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Daarom bieden we infografieken aan over diverse aspecten van de circulaire economie. Hieronder al onze grafieken.

 

vrijdag 14 december 2018

De radicale essentie.

 

vrijdag 14 december 2018

Hoe evolueert de functionaliteit van materialen doorheen een productleven?

 

vrijdag 14 december 2018

Hoe evolueert de functionaliteit van materialen doorheen een productleven?

 

vrijdag 14 december 2018

DLL (Nederlandse financiële instelling) merkt dat B2B-omgevingen steeds vaker gereviseerde of gerenoveerde bedrijfsmiddelen inzetten. Hieraan aangepaste financieringsoplossingen zijn dan ook onmisbaa…

 

vrijdag 14 december 2018

Een circulair businessmodel kan de ‘total cost of ownership’ van een product verlagen t.o.v. een lineair businessmodel.

 

vrijdag 14 december 2018

The Ellen MacArthur Foundation berekende dat de circulaire economie, onder impuls van de technologische vooruitgang, de Europese grondstoffenproductiviteit met 3% kan laten stijgen. Dit komt voor de …

 

vrijdag 14 december 2018

Als technologische veranderingen vooruit lopen op sociale, zakelijke en politieke veranderingen, ontstaan kansen voor disruptieve innovatie.

 

vrijdag 14 december 2018

De materiaalwaarde van een tweedehands smartphone is onbeduidend ten opzichte van de waarde die je kan boeken door herverkoop of hergebruik van componenten. Recyclage is dus best de laatste optie.

 

vrijdag 14 december 2018

Milieubelastingen zijn goed voor zo'n 5% van de totale belastingen in België. Dat aandeel veranderde nauwelijks in het voorbije decennium.

 

vrijdag 14 december 2018

Urban mining, ofwel: de recyclage van materialen die al in ons economisch systeem circuleren, rendeert veel meer dan ertsen ontginnen om dezelfde materialen te winnen.

 

vrijdag 14 december 2018

Hoe lang gaan de voorraden van enkele belangrijke grondstoffen nog mee?

 

vrijdag 14 december 2018

Hoe lang gaan de voorraden van enkele belangrijke grondstoffen nog mee?

 

vrijdag 14 december 2018

De case van Kodibox: hergebruik van verhuisdozen rendeert.

 

vrijdag 14 december 2018

Gemiddeld 18% van de aangekochte grondstoffen gaat in een bedrijf verloren.

 

vrijdag 14 december 2018

Een overzicht van het Europees pakket voor de circulaire economie.

 

vrijdag 14 december 2018

Derden-financiers spelen een belangrijke rol om product-dienst systemen mogelijk te maken. Hier het voorbeeld van ESCO's (energy service company) voor investeringen in energie-transitie.

 

vrijdag 14 december 2018

Welke factoren helpen product-dienst systemen vooruit en welke werken tegen?

 

vrijdag 14 december 2018

Een overzicht van de belangrijkste pistes om aankopen circulair te maken.

 

vrijdag 14 december 2018

Welke business modellen sluiten kringlopen doorheen de productieketen?

 

vrijdag 14 december 2018

Welke business modellen sluiten kringlopen doorheen de productieketen?

 

vrijdag 14 december 2018

Een overzicht van de verschillende schakels in een productieketen. Systeemdenken staat centraal.

 

vrijdag 14 december 2018

Een overzicht van de verschillende schakels in een productieketen. Systeemdenken staat centraal.

 

vrijdag 14 december 2018

De enorme kapitaal-accumulatie van de jongste jaren bewijst: de deeleconomie is al lang geen verschijnsel in de marge meer.

 

vrijdag 14 december 2018

Vliegtuigen zijn een hotspot van dure, kwalitatieve materialen. De onontgonnen voorraad van deze materialen is vaak problematisch.

 

vrijdag 14 december 2018

Wat denken CEO's over grondstoffenschaarste en doen ze er iets aan?

 

vrijdag 14 december 2018

De meest gangbare voorstelling van de circulaire economie. Een adaptatie van het origineel van de Ellen MacArthur Foundation.

 

vrijdag 14 december 2018

De meest gangbare voorstelling van de circulaire economie. Een adaptatie van het origineel van de Ellen MacArthur Foundation.

 

vrijdag 14 december 2018

De circulaire economie is als theoretisch kader populair geworden, maar de belangrijkste opdracht ligt nog voor ons: het realiseren van het echte potentieel.

 

vrijdag 14 december 2018

Een overzicht van het spectrum aan mogelijke product-dienst systemen.

 

vrijdag 14 december 2018

Welke deel-initiatieven zijn er in Vlaanderen? (momentopname)

 

vrijdag 14 december 2018

Wat zijn de potentiële voordelen van een product-dienst systeem?

 

vrijdag 14 december 2018

Wat is de link tussen circulaire economie en klimaatinspanningen?

 

vrijdag 14 december 2018

Onze versie van de voorstelling van de lineaire economie door The Ellen MacArthur Foundation.

 

vrijdag 14 december 2018

Er zijn tal van pistes om oude banden een nieuw leven te geven.

 

vrijdag 14 december 2018

Drie modellen voor logistiek in de circulaire economie, afhankelijk van de aard van het product.

 

vrijdag 14 december 2018

Ook tijdens het leven van onze producten benutten we de materialen inefficiënt. Een wagen staat 96% van zijn leven geparkeerd.

 

vrijdag 14 december 2018

Deze grafiek toont hoe Vlaanderen Circulair samenwerkt met de speerpuntclusters van het Vlaams innovatiebeleid.

 

vrijdag 14 december 2018

Deze grafiek toont uitgebreid hoe Vlaanderen Circulair samenwerkt met de speerpuntclusters van het Vlaams innovatiebeleid.