Lokaal Circulair
DOE-NETWERK VOOR CIRCULAIRE STEDEN EN GEMEENTEN

lokaal circulair

Circulaire of regeneratieve stadsontwikkeling: het nieuwe normaal?

 

Ruimtelijke ingrepen en transformaties moeten de toekomst omarmen en met vele uitdagingen omgaan. Dit stond centraal op de eerste Community of Practice Circulaire Stadsontwikkeling op 7 februari.

25 deelnemers uit diverse steden, gemeenten, intercommunales en provincies, met een achtergrond in planning, stedenbouw, omgevingsbeleid, klimaat en circulaire economie, maakten kennis met elkaar en de principes van de “regeneratieve stad”, uitgelegd door VIBE. 

Een alomvattende en complexe uitdaging, maar goede stedenbouw kan en moet het verschil maken. Het voorbeeldenboek ‘Stedenbouw kan ook zo’ van VIBE dat centraal stond op de CoP op 7 februari, neemt de geïnteresseerden mee op een reis door Vlaanderen en Brussel, langs concrete projecten en goede praktijken. De rode draad is het idee van de regeneratieve stad, een raamwerk dat geïnspireerd is op het Donutmodel van Kate Raworth: we moeten de ecologische grenzen respecteren in combinatie met menselijke en sociale standaarden. In een denkoefening, toegepast op de omgeving van het Begijnhof in Turnhout, zorgt dit denkkader voor nieuwe ideeën en verbindingen. Wil je meer weten over deze eerste sessie of misschien zelfs nog aansluiten op de tweede sessie, waar we het project COCON in Sint-Niklaas van nabij bekijken? Laat het weten aan lokaalcirculair@vlaanderen-circulair.be

We herkennen de principes van de circulaire of regeneratieve stadsontwikkeling ook in enkele recente omvangrijke initiatieven:

  • Voor de transformatie van het Kaaidistrict krijgt Brugge Europese subsidies. In het project Re-Value - Stad Brugge ontstaat meerwaarde door verwevenheid, lokale en korte ketens en duurzame mobiliteit.
  • De laatste ronde van de stadsvernieuwingssubsidies heeft drie winnaars opgeleverd die heel bewust omgaan met stromen van producten, materialen, energie en mensen. Duurzame herontwikkeling zit in de lift. Stadsvernieuwing - toegekende subsidies 2022 | Vlaanderen.be
  • De Green Deal 'Toekomstbestendige Stedenbouw en Architectuur' vormt een inspirerend netwerk van (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars en overheden. Aan de hand van voorbeeldprojecten, nuttige tips en concrete engagementen zetten we leden aan om gebiedsgericht te verdichten en om maximaal in te zetten op een regeneratief ontwerp en op een versterking van de ecosystemen. Green Deal Toekomstbestendige Stedenbouw en Architectuur | Bond Beter Leefmilieu
Figuur 1 Ontwerpend onderzoek voor het Kaaidistrict Brugge Conceptstudie stadsvernieuwingsproject Kaaidistrict - Stad Brugge