Lokaal Circulair
DOE-NETWERK VOOR CIRCULAIRE STEDEN EN GEMEENTEN

lokaal circulair

Begeleiding

10 lokale besturen stappen in een begeleidingstraject. Volg mee wat er gebeurt!

(Boven)lokale begeleiding circulaire strategie

Wat?
Het adviesbureau Möbius gaat samen met een lokaal bestuur aan de slag in drie opeenvolgende workshops (over een periode van minimaal 3 tot maximaal 6 maand). Met behulp van de nodige tools en coaching tekenen de deelnemers zelf een circulaire strategie uit.

Geslaagde circulaire strategieën hebben focus. Daarom leer je eerst hoe je kan nagaan wat voor jou interessante actiedomeinen of beleidsinstrumenten zijn om op in te zetten, en hoe je reeds lopende initiatieven in die prioritaire actiedomeinen kan mappen. Vervolgens verken je de beleidsacties die de circulaire transitie in die beloftevolle lokale actiedomeinen verder kunnen versterken.

Je leert hoe je – in samenspraak met lokale stakeholders – één of meerdere impactvolle pilootprojecten kan identificeren.

Wie?
Op basis van de interne capaciteit om een traject in te gaan, de bereidheid tot kennisdeling, de mogelijke impact en reikwijdte van de circulaire stadsstrategie en het samenwerkingspotentieel binnen en buiten het lokaal bestuur zijn 6 lokale besturen in aanmerking genomen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de aard en de geografische spreiding.

Stad Halle, Stad Turnhout, Stad Roeselare, het Economisch Huis Oostende / Stad Oostende, intercommunale Imog (en haar gemeentevennoten) laten zich coachen bij de opmaak van een circulaire visie en strategie. Er zal nog een bijkomend lokaal bestuur geselecteerd worden begin 2023.

Wanneer?
Deze begeleiding loopt van november 2022 tot juni 2023.

(Boven)lokale begeleiding circulair pilootproject

Wat?
In drie opeenvolgende workshops en tussentijdse coachingmomenten (over een periode van minimaal 3 tot maximaal 9 maand) begeleidt het adviesbureau Möbius enkele lokale besturen bij het opzetten, uitvoeren of opschalen van een circulair pilootproject.

Dit kan gaan van het opschalen van een bestaande bouwmaterialenbank, over het onderzoeken van de haalbaarheid van een deelincubator, tot het opzetten van een circulaire hub, etc.

Er is op basis van de beschikbare kennis en ervaring al een “menukaart” aan ondersteuningsmogelijkheden en -tools voor de begeleiding. Denk daarbij aan ondersteuning bij het opzetten van een businessmodel, een projectplan opmaken of scherpstellen, ontbrekende partners identificeren en partnerschappen aangaan, de business case doorrekenen en het financieel plan opmaken, een communicatieplan opmaken; identificeren van de benodigde KPI’s en het bijhorende monitoringproces, etc.

Wie?

  • De deelfabriek van Stad Kortrijk trekt naar een nieuw gebouw en maakt van de gelegenheid gebruik om haar werking te versterken.
  • Stad Sint-Niklaas en lokaal bestuur Temse zoeken samen naar de beste invulling van een kenniscentrum circulaire economie voor het Waasland.
  • Bij afvalintercommunale Intradura staat een groot ‘zero waste’ project in de steigers

Wanneer?
Deze begeleiding loopt van november 2022 tot april 2023.

Volg hier de 10 lokale besturen in hun begeleidingstraject