Lokaal Circulair
DOE-NETWERK VOOR CIRCULAIRE STEDEN EN GEMEENTEN

lokaal circulair

Begeleiding

Wil je een circulaire strategie en/of circulair pilootproject opzetten? Stel je hier kandidaat. Misschien word jij wel een van de tien lokale besturen die in een begeleidingstraject kunnen stappen!

(Boven)lokale begeleiding circulaire strategie

Wat?
De adviesbureaus CircleEconomy en Möbius begeleiden je in drie opeenvolgende workshops (over een periode van minimaal 3 tot maximaal 6 maand) bij het uittekenen van een circulaire strategie. Met behulp van de nodige tools en coaching ga je zelf aan de slag.

Geslaagde circulaire strategieën hebben focus. Daarom leer je eerst hoe je kan nagaan wat voor jou interessante actiedomeinen of beleidsinstrumenten zijn om op in te zetten, en hoe je reeds lopende initiatieven in die prioritaire actiedomeinen kan mappen. Vervolgens verken je de beleidsacties die de circulaire transitie in die beloftevolle lokale actiedomeinen verder kunnen versterken.

Je leert hoe je – in samenspraak met lokale stakeholders – één of meerdere impactvolle pilootprojecten kan identificeren.

Wie?
Je kan dit traject alleen aangaan of samen met omliggende lokale besturen, in het kader van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, met een POM en/of de provincie.

Hoe?
De klankbordgroep van Lokaal Circulair zal vijf lokale besturen selecteren op basis van informatie over hun interne capaciteit om dit traject in te gaan, de bereidheid tot kennisdeling, de mogelijke impact en reikwijdte van de circulaire stadsstrategie en het samenwerkingspotentieel binnen en buiten het lokaal bestuur. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de aard en de geografische spreiding van de kandidaat-lokale besturen.

Wanneer?
Deze begeleiding kan opgestart worden van september 2022 tot juni 2023.

Stel je hier kandidaat >

(Boven)lokale begeleiding circulair pilootproject

Wat?
In drie opeenvolgende workshops en tussentijdse coachingmomenten (over een periode van minimaal 3 tot maximaal 9 maand) begeleiden de adviesbureaus CircleEconomy en Möbius u bij het opzetten, uitvoeren of opschalen van een circulair pilootproject.

Dit kan gaan van het opschalen van een bestaande bouwmaterialenbank, over het onderzoeken van de haalbaarheid van een deelincubator, tot het opzetten van een circulaire hub, etc.

U kan bij aanvang van de begeleiding kiezen uit een menukaart aan ondersteuningsmogelijkheden en -tools. Denk daarbij aan ondersteuning bij het businessmodel opzetten, een projectplan opmaken of scherpstellen; ontbrekende partners identificeren en partnerschappen aangaan, de business case doorrekenen en het financieel plan opmaken, een communicatieplan opmaken; identificeren van de benodigde KPI’s en het bijhorende monitoringproces, etc.

Naast de individuele begeleiding zetten we per pilootproject een sparring groep met andere lokale besturen op. Dit om best practices uit te wisselen en te leren van andere lokale besturen. Na de selectie van de te begeleiden pilootprojecten kunnen andere lokale besturen zich aanmelden via de website van Lokaal Circulair om deel uit te maken van één van de vijf sparring groepen.

Wie?
U kan kiezen om dit traject alleen aan te gaan of samen met andere lokale stakeholders die relevant zijn voor het pilootproject.

Hoe?
De klankbordgroep van Lokaal Circulair maakt een selectie van vijf lokale besturen op basis de informatie over de interne capaciteit van het lokaal bestuur om dit traject in te gaan, de bereidheid tot kennisdeling, de mogelijke impact en reikwijdte van het circulaire pilootproject en het samenwerkingspotentieel binnen en buiten het lokaal bestuur. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de aard en de geografische spreiding van de kandidaat-lokale besturen.

Wanneer?
Deze begeleiding kan opgestart worden van september 2022 tot april 2023.

Stel je hier kandidaat >