Interreg North Sea Region Project ProCirc

Bij het afsluiten van het tweejarige traject van de  Green Deal Circulair Aankopen, kijkt Vlaanderen Circulair vooruit naar de toekomst. En meteen ook over de grenzen, als partner in het Europese Interreg North Sea Region project ProCirc. Met in onze rugzak de leerlessen van de GDCA, gaan we binnen deze Europese context verder leren, experimenteren en uitwisselen.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de ProCirc nieuwsbrief!

Aankopers en aanbestedende overheden hebben een sterk wapen in handen om de circulaire economie te stimuleren. Door hun toenemende vraag kunnen ze immers de markt voor circulaire aanbieders doen groeien. Zo komt er ruimte voor nieuwe business modellen en innovatie. Zowel bij de aanbieders zelf, als voor hun ganse toeleveringsketen.

Dit is meteen de sleutel tot een verminderde CO2-uitstoot en een drastische daling in het gebruik van ruwe grondstoffen. De partners in het Interreg Noordzee regio project ProCirc gaan samen aan de slag met circulair aankopen en gebruiken daarbij drie strategieën. Er zullen internationaal 30 pilots worden opgestart in verschillende sectoren. Elk van deze experimenten zet in op een daling van minstens 20% gebruikte nieuwe grondstoffen, afval en CO2-uitstoot. Zo testen we nieuwe manieren van circulair aanbesteden in de praktijk uit.
 

Interreg ProCirc

Daarnaast is uitwisseling van kennis en ervaring tussen de partnerregio’s een belangrijk doel. Er zal een kader worden opgemaakt met minimale circulaire vereisten, een grensoverschrijdende implementatie roadmap en een toolbox voor circulair aankopen. Zo wordt circulair aankopen geharmoniseerd en opgeschaald over de grenzen heen.

Er zullen internationale, sectorspecifieke samenwerkingsverbanden worden opgezet tussen aankopers, aanbieders en toeleveranciers. Deze maken het eenvoudiger om inzichten en tools te delen en circulaire oplossingen te implementeren.De output en de leerlessen van het ProCirc project, zullen het circulaire aankopen en de circulaire economie in onze regio stimuleren. Op die manier worden circulaire opportuniteiten benut én dragen we bij aan de internationale ontwikkelingen op gebied van circulaire economie.

Is je enthousiasme gewekt?

Wil je graag meewerken aan dit project of blijf je graag op de hoogte van de resultaten?
Stuur dan een mailtje met je gegevens naar Melody Van den Acker.

Timing

Het ProCirc-project loopt van december 2018 tot juni 2022.

Partners uit de Noordzee regio

Rijkswaterstaat (NL), Vlaanderen Circulair powered by OVAM (BE), Business in the Community (SC), Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (DK), Kamp C (BE), Direktoratet for forvaltning og ikt (NO), Kolding Kommune NordDanmark (DK), ACR Plus (BE), CLEAN (DK), City of Malmo (SE), Zero Waste Scotland (SC)

Meer info

Op de projectpagina www.northsearegion.eu/procirc