Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Green Deal Circulair Aankopen

Circulair aankopen is een belangrijke hefboom voor de overgang naar een circulaire economie. 150 organisaties engageren zich om samen deze manier van aankopen toe te passen of te faciliteren.

Green Deal Circulair Aankopen

In het kort

Circulair aankopen is een nieuwe manier van aankopen voor bedrijven, met oog voor mens, planeet én portemonnee. Het is een proces waarbij je ‘verandering koopt’, bijvoorbeeld door voor herbruikbare materialen te kiezen, door voor bio-gebaseerde of biodegradeerbare materialen te kiezen, door middelen en producten te poolen of te delen met andere organisaties of door het gebruiksgenot van een product te kopen in plaats van het product zelf.

Omdat DOEN beter is dan erover te praten, heeft Vlaanderen Circulair in 2017, samen met The Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu een ‘Green Deal Circulair Aankopen’ opgezet. Meer dan 100 organisaties hebben zich geëngageerd om de over een perdiode van twee jaar, elk twee circulaire aankoopprojecten op te zetten. Daarnaast zijn er zo’n 50 ondersteunende organisaties die hun expertise  inzetten om de aankopers te ondersteunen in deze experimenten en om de inzichten te delen met andere aankopers.

Engagementen

Aankopers hebben zich geëngageerd om twee circulaire aankoopprojecten op te zetten en tot een goed einde te brengen tussen juni 2017 en juni 2019. Van facilitatoren dienden voor eind 2017 een concreet uitgewerkt projectvoorstel in en een toonden een duidelijk engagement  om hun expertise in te zetten om waarde te creëren binnen het netwerk van de Green Deal Circulair Aankopen.

Uniek lerend netwerk

De deelnemers van de Green Deal vormen samen een lerend netwerk. Het resultaat van dit lerend netwerk zal uniek zijn in Europa: meer dan 200 experimenten waarin kennis en ervaring wordt opgebouwd, tools en methodieken en nieuwe vormen van ketensamenwerking worden uitgetest, allen met oog op het sluiten van de materiaalkringlopen. Ook de producenten en leveranciers worden betrokken. Want circulair aankopen kan enkel slagen in dialoog met de markt, en wanneer we in partnerschap naar circulaire oplossingen zoeken. 

Zo’n vier keer per jaar brengen we de aankopers en facilitatoren bij elkaar om hen te inspireren via Vlaamse en buitenlandse cases.  Behalve inspireren gaan we tijdens deze dagen ook concreet aan de slag met concrete vraagstukken aangebracht door de aankopers, en met tools en meetinstrumenten. We ontdekken samen wat transitiemanagement betekent voor aankoop, exploreren de mogelijkheden van de nieuwe wetgeving op de overheidsopdracht, en nog veel meer. Omdat sommige organisaties al enige ervaring hebben, terwijl anderen nog helemaal in de kinderschoenen staan, bieden we een basisvorming aan via een online leerplatform (enkel voor deelnemers). Zo krijgt iedere deelnemer de kans om op z’n eigen ritme te leren, op momenten dat het hem/haar het beste uitkomt.

Slotevent GDCA en Buyer meets Supplier

Bij het afsluiten van twee jaar Green Deal Circulair Aankopen (GDCA) organiseren we - na het succes van de vorige edities - opnieuw een ‘Buyer meets Supplier’. Hét ontmoetingsevent voor aankopers en leveranciers in de circulaire economie. Ben jij ook van de partij op 21 november 2019 op de Heizel in Brussel?
 
Meer weten >
 

Verslag vorige Buyer meets Supplier:

Buyer meets Supplier

De deelnemers in cijfers

GDCA in cijfers

De thema's in cijfers

GDCA in cijfers

Deelnemers GDCA

Wie doet mee?

Tot dusver doen ruim 100 organisaties mee als aankoper. Elke aankopende organisatie engageert zich om de komende twee jaar twee circulaire aankoopprojecten op te zetten. Daarnaast zijn er ruim 50 facilitatoren die ondersteuning leveren.

Meer over de deelnemers >

Slim aankopen

Wat en waarom?

Circulair aankopen is een nieuwe manier van aankopen voor bedrijven, met oog voor mens, planeet én portemonnee. Het is een proces waarbij je ‘verandering koopt’, bijvoorbeeld door voor herbruikbare materialen te kiezen, door voor bio-gebaseerde of biodegradeerbare materialen te kiezen, door middelen en producten te poolen of te delen met andere organisaties of door het gebruiksgenot van een product te kopen in plaats van het product zelf.

Meer achtergrondinfo >

Visual brochure

Publicaties en media

Ontdek onze filmpjes, foto's, brochures en schema's.

Naar het materiaal >

Work in progress

Info voor deelnemers

Hier vind je info over de workshops, toegang tot het online platform, onze LinkedIn-groep, materiaal voor eigen communicatie en officiële documenten...

Naar de deelnemersinfo >

Projectsubsidies

Er is een aparte subsidielijn, de Open Call, voor innovatieve projecten in het kader van de Green Deal. In de ronde van 2017 werden 11 projecten gesubsidieerd.

Meer weten >

Open Call Circulair Aankopen